FANDOM


[Wiki creat per Enric Prats (Universitat de Barcelona) per al Màster de Formació de Professorat de Català (2007-2008)]

Obriu la pestanya de la dreta ("edit") de cada estil d'alumne i escriviu la vostra proposta en el lloc que us correpon.


Estil teòric

Grup 1

Es tracta de repartir una sèrie de paraules referents al tema que es vol estudiar, per exemple la dièresi. L'objectiu és que els alumnes classifiquin les paraules i dedueixin la regla de cada grup de paraules (treball en petit grup).

Grup 2

Amb l’escolta/lectura d’uns diàlegs breus ocorreguts en el context d'un mercat, el grup classe veu exemplificades les estructures claus d'aquest tipus de conversa que haurem presentat al principi o anirem presentant a mesura que surtin. Seguidament, poden escriure un diàleg semblant en petits grups i llegir-lo o representar-lo davant dels companys.

Grup 3

Partint de la mateixa activitat: l’alumnat ha des er capaç d'anar a comprar els productes quotidians de la setmana (menjar o beure) a diverses botigues del barri.

Dins d'aquesta unitat didàctica pels alumnes teòrics es proposa:escoltar una audició i que hagin de deduir les formes gramaticals. I després apuntar-les, inventar-se un exemple i explicar quan s’utilitza cada cas. Per exemple:

Audició Exemple Vull farina. Vull sucre. No en queda gens. No en queda gens.

Explicació: El quantitatiu gens s’utilitza en mots incomptables.


Vull pomes. Vull pebrots. Com les vol? Com els vol?

Pronom personal de tercera persona en funció de complement directe.

- Treball per parelles. El teu company és nou a classe. Fes una bateria de preguntes per esbrinar dades sobre ell/a (poden ser personals, de feina, etc). Després fes una petita presentació d´ell/a a la resta de la classe.

- Per parelles, han de simular una entrevista a un personatge famós per tal de saber què fa normalment.

Estil reflexiu

Grup 1

Es formen grups de 3-4 persones. Se'ls reparteix un qüestionari de 10 preguntes sobre el tema a reflexionar. La resposta a cada pregunta és només veritat o fals. L'objectiu aparent és encertar el màxim de respostes correctes, però l'objectiu real és crear l'interès perquè l'alumne tregui les seves pròpies conclusions interaccionant amb els companys. En funció de les respostes cada grup haurà de crear la normativa d'aquell tema en particular.

Grup 2

A partir d'un text breu amb tot de paraules amb buits, els alumnes hauran d’extreure una norma ortogràfica a través de la consulta al diccionari i la deducció.

Grup 3

Fer un debat obert sobre quins aspectes millorarien de la classe, quines activitats són útils o han ajudat al seu aprenentatge i quines no, etc.

- Acabem de treballar a classe l´ús de la passiva. Comenta en petits grups què t´ha semblat l´explicació del professor, quines regles gramaticals consideres més fàcils o difícils d´aplicar. Elabora uns quants exemples a partir de la teoria.

- Proposar una llista de diferents activitats, els alumnes s’hauran de moure per la classe i buscar almenys una persona que faci alguna activitat de les que s’ha proposat. Quan la trobin, l’han d’apuntar.

Exemples: Que jugues a futbol? Que llegeixes diaris, quan tens temps? Que fas esport, quan pots?

Després hauran d’explicar als companys qui fa una activitat determinada.

Exemple: El Pere juga a futbol sempre que pot

Estil actiu

Grup 1

Proposem un exercici de dramatització en grus de 3-4 persones. Per exemple: a) Es presenta un vocabulari contextualitzat amb exponens sobre la casa i els desperfectes. b) A partir dels exponents anteriors han de preparar una escena contextualitzada en una casa on s'ha produït un desperfecte. c) Assejar l'escena i representar-la.

Grup 2

Joc de l’oca. Segons la casella on caus has d’acomplir les indicacions que se't donen. Bàsicament es tracta de representar diàlegs de la vida quotidiana amb els companys (es pot jugar amb equips de dos, per exemple). Les possibilitats són múltiples, ja sigui anar a comprar una barra de quart, trucar al metge per demanar hora, o indicar una direcció. És un exercici de recopilació i repàs en què cal ser ràpid i saber improvisar. Hi entra la competició.

Grup 3

• Durant uns minuts mostrem cartells de diferents productes i han de dir el nom, d’aquesta forma practicaran què vol? Vull... i el lèxic. • Amb parelles simular una compra, un fa de venedor i l’altre de comprador. • Fer un dominó de fruites i verdures per repassar aquest lèxic (imatge-paraula).

- El professor proporciona unes fotocòpies amb diferents dades sobre festes i tradicions al nostre país: menjar, balls, dates, activitats populars, vestits, etc. Les dades estan barrejades. Intenta agrupar-les sota la festa o tradició correcta, i dedueix la informació que falta sobre la celebració de les festes.

- Al final de cada unitat fer una avaluació conjunta de com ha anat, que els ha agradat més, que han après, que els hauria agradat aprendre, propostes que fan per les properes classes, tipus d’activitats que han trobat a faltar.

Estil pragmàtic

Grup 1 =

a) Explicació teòrica de les professions a l'aula. b) Sortida al carrer per tal de buscar rètols escrits en catala de les diferents botigues i negocis del barri. c) A l'aula: fer una taula que relacionin el nom de les professions estudiades amb els rètols que han apuntat. d) Explicar oralment com han arribat a la conclusió.

Grup 2

En grups cal posar sobre la taula una pila de targetes amb frases tipus “he comprat un sofà” o “visitaré l'àvia” i una graella amb els adv. de temps “ara, ahir, avui i demà”. Els alumnes han d’anar extraient frases i dient quan han passat, situar-les a la graella segons toqui i fer les modificacions pertinents per tal d’omplir els buits que hi quedin. Per exemple: AVUI he comprat un sofà, AHIR vaig comprar un sofà, DEMÀ compraré un sofà, ARA compro un sofà.

Grup 3

Simular un mercat a classe amb diferents parades, uns fan de venedors i els altres de compradors. Es tracta que repassin totes les formes per poder anar a comparar o vendre aliments i que recordin el lèxic.

- Acabem de treballar a classe el llenguatge formal de la carta. En grups, decidiu quines activitats extraescolars us agradaria practicar el trimestre vinent i escriviu una carta a l´AMPA de la vostra escola proposant-les. Després enviarem la carta.

- Els proposo que a partir d’una situació on un personatge, a través de vinyetes, que expliquin la seva jornada diària, que dedueixin l’ús del present d’indicatiu i dels temporals descrivint la seva pròpia jornada. Per les vinyetes podran veure quan transcorre l’acció, es veurà si és de dia o de nit, hi haurà rellotges que indicaran l’hora.

Ells hauran vist abans el present d’indicatiu dels verbs ser, fer, tenir. Jo els donaré una llista dels verbs utilitzats a l’exemple, però en infinitiu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.