FANDOMImperium

Nazwa Imperium: Edeniści

Flaga Imperium: Na zielonym tle wyróżnia się białe drzewo stojące na również białym łuku u dołu.

Rasa: Edeniści (Genetycznie zmodyfikowani ludzie z więzią afiniczną)

Aktualny władca: Konsensus habitatów.

Zaludnienie: 250 miliardów

Wiek imperium i rasy: Rasa około 12 tysięcy lat, a początki imperium sięgają 10978 lata wstecz.

Wielkość Imperium: Pięć systemów słonecznych, z czego w 4 są zasiedlone pojedyncze planety, a w piątej (Wertun) znajduje się parę habitatów na orbicie gazowych olbrzymów.

Ważne miejsca: Dwanaście gazowych olbrzymów z atmosfer, których syntezowane jest paliwo. (ilość tych planet w systemach: Mandajaw – 1. Libret – 3, Eleun – 2, Koszis – 2, Wertun – 4)

Stolica: Można by było powiedzieć, iż stolicą spokojnie mógłby być każdy z habitatów, gdyż myślą i działają one w bardzo podobny sposób. Jednakże nadrzędny jest konsensus ośmiu Habitatów zgromadzonych w systemie Mandajaw. Była to pierwsza planeta na której dominacje liczebną osiągnęli Edeniści, a także miejsce powstania pierwszego habitatu.


Polityka

Ustrój: Trudno Nadać konkretną nazwę ustroju Edenistów. Można zaryzykować, że najbliżej jemu do demokracji. Wszystko to ze względu na to, że decyzje ograniczające się do jednej społeczności podejmuje rdzeń habitatu, na który składa się wiele bilionów martwych już edenistów – trudno demokratycznie przegłosować taki twór.

Biurokracja: Biurokracją w pełni zajmuje się habitat patronujący nad danym terenem (w przypadku gdy na orbicie jednej zamieszkałej planety jest ich parę). Może on wytworzyć setki osobnych głosów, więc każde zapytanie jest natychmiastowo rozpatrywane.

Polityka wobec „obcych”: Stosunek nie jest negatywny. Nie ma ogólnych przeciwwskazań dla obcych ras, o ile przestrzegają zasad/prawa. Oczywiście jest to trudne bez więzi afinicznej, lecz jest możliwość wszczepiania nano-systemu do kory mózgowej innych ras. Daje on możliwość poprzez skomplikowany system wejść na cześć(połączenie bezpośrednie do 5 osób działa normalnie, przy większej ilości system nie nadąża i pojawiają się różne opóźnienia, lub sygnał jest przerywany) „fal” więzi afinicznej.

Polityka zewnętrzna: W ogólnych przypadkach raczej stara się o brak wojen i handel, gdyż to on daje cywilizacji najszybszy rozwój. Mimo raczej pacyfistycznej nastawienia nie daje sobie w kasze dmuchać i ma flotę oraz wojska naziemne o wystarczających rozmiarach, by każdy potencjalny przeciwnik przemyślał dwa razy ewentualny atak. Jeśli chodzi o poszerzanie swych terytoriów wpływów, to raczej albo kolonizuje nowe systemy, albo staranie i powoli przejmuje wpływy w danym regionie/planecie, aż do całkowitego wchłonięcia. Oczywiście przy okazji nakłaniać do drobnej modyfikacji genetycznej by był możliwy kontakt poprzez więź afiniczną.

Polityka wewnętrzna: Habitat zarządza gospodarką na kształt centralnie planowanej, z tą różnicą, iż dokładnie wie ile czego potrzeba w danym miejscu. Nie eliminuje to jednocześnie gospodarki rynkowej – to ona dominuje, lecz każdy handlarz, może w dowolnym czasie dowiedzieć się na co jest popyt, gdzie jest podaż... no i na jakim poziomie przecinają się odpowiednie krzywe...

Religia

Trudno powiedzieć o jakiejkolwiek religii. Każdy edenista wie, że po śmierci zostanie włączony do kory pobliskiego habitatu. W innym przypadku jego świadomość przepadnie na zawsze.


Społeczeństwo

Inwigilacja: Każdy obywatel może zostać obserwowany za pomocą więzi. Jednakże zdaje sobie on sprawę z tego. Więź pozwala na czytanie powierzchownych myśli co powoduje, że nawet drobne rozproszenie uwagi może spowodować ujawnienie tego czy innego sekretu. Habitat może oczywiście obserwować oczyma innych edenistów znajdujących się w otoczeniu danej jednostki. Jednakże na ogół tego nie stosuje – nie ma to większego celu.

Mutacje: Mutacją jest sama więź afiniczna. Oczywiście są także inne modyfikacje genetyczne, które pozwalają na zmiany w potomkach, dlatego trudno spotkać przypadek brzydkiej kobiety, czy słabego mężczyzny.

Grupy: Jeśli chodzi o wszelkie prawa to panuje równość. Jedyne co może wyróżniać to zawód.

Etniczność: Brak różnic

Prowincjonalizm: Nie istnieje pojecie prowincji.

Kodeks karny: Wszelkie sprawy rozpatruje habitat, lub w przypadku wyjątkowo złożonych spraw, na temat których jest wiele różnych poglądów – konsensus. Kary są różne – zależne od stopnia przestępstwa. Często majątkowe, lub ograniczające prawa. Najcięższą karą jest odcięcie od edenizmu polegające na tym, iż żaden edenista i habitat nie porozumie się z daną osoba za pomocą więzi. Taka osoba staje się w praktyce zwykłym człowiekiem, gdyż więź jest dla niego całkowicie nieprzydatna.

Mentalność: Edeniści zachowują się jak wzorcowi obywatele. Nie popełniają przestępstw, gdyż jest to karalne a zarazem wyjątkowo łatwe do wykrycia – po prostu się to nie opłaca. Popularnym zwyczajem jest dzielenie się swoimi odczuciami z innymi. Mowa tutaj od radości, szczęścia, aż do cierpienia, bólu.

Oświata: Wiedza jest przyswajana albo tradycyjne za pomocą książek, komputerów, albo za pomocą więzi. Ten drugi sposób jest wiele razy szybszy, lecz też ma ograniczenia. Współczesny rozwój jest na tyle posunięty do przodu, iż pojedynczy umysł ludzki nie jest w stanie zapamiętać wszystkiego. W wielu przypadkach nauka ogranicza się do tego co przydatne danej osobie, a w razie potrzeby zawsze jest możliwe dokształcenie, lub proste zapytanie do habitatu, który porostu udzieli odpowiedzi.

Opieka zdrowotna: Każdy ma jednakowy dostęp do służmy medycznej – bez jakichkolwiek podziałów – wszystko jest nadzorowane przez habitat.

Służba wojskowa: Do wojska idą głównie te osoby którym było to przeznaczone jeszcze przed narodzinami, poprzez różne modyfikacje genetyczne takie, jak zwiększenie siły, refleksu, odporności etc. W głównej mierze jest to dobrowolna ofiara jednego z dzieci na rzecz wojska, lub w przypadku niedoboru chętnych, poszczególne rodziny są proszone o zapłodnioną komórkę jajową, która początkowo rozwija się w specjalnych inkubatorach, a dorasta w specjalnych ośrodkach.

Architektura: Architektura jest zależna od upodobań poszczególnych ludzi, przynajmniej jeśli chodzi o prywatny wystrój mieszkań, czy kształt domów. Jeśli zaś chodzi o zabudowania przemysłowe, budynki wojskowe, czy inne miejsca pracy to pod uwagę jest brana raczej ergonomia niż wygląd.


Historia

Władza: Konsensus habitatów w systemie Mandajaw

Lider: Można powiedzieć, że włada niepodzielnie od powstania imperium, aż po czasy współczesne. Na początku był to pojedynczy habitat stworzony przez edenistów, lecz w miarę rozwoju cywilizacji powstawały kolejne habitaty, które wspólnie postanowiły zawiązać konsensus. Był on z czasem powiększany, gdy powstawały kolejne habitaty w tym systemie.

Historia Imperium: Wszystko zaczęło się w pewnym laboratorium badawczym, w którym prowadzono badania nad zespoleniem umysłów dwóch ludzi. Przełom nastąpił dzięki zmianom w kodzie genetycznym popartymi dużą dawką promieniowania i ładunkiem elektrycznym. Te dwie osoby nawiązały specyficzną więź, w której ówczesne władze zobaczyły duże możliwości. Przez kolejne dziesiątki lat dorabiano kolejne okazy do badań zauważając, iż niezależnie w jakim czasie były one tworzone – mogą się bez przeszkód porozumiewać, a co ponadto – nie tracą możliwości prokreacji przekazując swój talent potomkom. Zapotrzebowanie na zespolonych w ten sposób ludzi było kolosalne – czy to na bardzo efektywną grupę żołnierzy, czy na prezydencką obronę. Przez kolejne lata Edeniści byli niemal produkowani na te potrzeby z dużą dozą całkowitej manipulacji, która zapewniała całkowite posłuszeństwo. W takich wypadkach zawsze pojawia się jeden problem. Zbyt duże zapotrzebowanie oznacza pośpiech, a pośpiech wymusza niedokładność. W tym wypadku niedokładność spowodowała brak pełnej kontroli nad ludźmi. Wystarczyła jedna jednostka, by podburzyć całe rzesze Edenistów. Jedna myśl puszczona w eter mogła spowodować całkowity chaos i bunt w bardzo newralgicznych punktach. Cóż jest gorszego, jak armia zwrócona przeciw władzy. Walki oczywiście nie było. Rząd, prezydent – ogólnie władza była pod ciągłym nadzorem Edenistów, dzięki czemu szybko dokonano odpowiednich zmian w prawie, by Edeniści byli na równych lub nieco uprzywilejowanych pozycjach. Błyskawicznie nastąpiło zjednoczenie wielu państw świata pod banderą ludzi nowej epoki. W tym samym momencie Dzięki odkrytemu napędowi nadprzestrzennemu w kosmosie było rozsianych dość misji zwiadowczych czy kolonizacyjnych by zwykły gatunek ludzki (zwany Adamistami) przetrwał. Wszelkie najbliższe kolonie zostały zasymilowane, a uganianie się za kolejnymi nie miało większego sensu zważywszy na fakt, iż Adamiści uznawali Edenistów za niszczycieli ludzkości, więc nie możliwe było nawiązanie jakichkolwiek kontaktów. Poza planetą było ledwo parę milionów ludzi – czym to było wobec całej planety? Na wiele tysięcy lat rdzenna rasa nie liczyła się w jakichkolwiek rozważaniach. Spokojne niczym nie zakłócone życie dawało Edenistom szanse na rozwój w wielu dziedzinach. Opracowywane były kolejne technologie w ten czy inny sposób polepszające ich byt. Gospodarka rozwijała się błyskawicznie, dzięki zniesieniu ceł, jak i dzięki błyskawicznej wymianie danych, a także synchronizacji pracy. Po czasie w laboratoriach powstał kolejne genialne stworzenie nazwane w przyszłości habitatem. Powstał on dzięki złączeniu myśli kilkudziesięciu Edenistów, którzy kończyli swój żywot w jednym specjalnie wyhodowanym organizmie posiadającym miliony razy większą pojemność umysłu niż człowiek. Był to zalążek nowego porządku na planecie. W zamian personalnego zdobywania informacji od poszczególnych osób uzyskano habitat zawierający w sobie wszelkie informacje od każdego z Edenistów, na dodatek przestrzegającego prawa i wymuszając je na pozostałych. Był to też genialny sposób na koordynacje na planecie, czy później na koloniach. Niewiele lat później powstały Jastrzębie – organiczne statki kosmiczne które mogły nawiązywać kontakt z pilotem za pomocą więzi afinicznej. Dało to możliwość jeszcze szybszego reagowania okrętów, jak i możliwość precyzyjnego(100m) jak na skalę kosmiczna podróżowania. Wyhodowanie tego typu klasy okrętów było bardzo kosztowne, więc wyposażono w nie tylko wojsko, a pozostałe były używane do komunikacji między koloniami. Pożywienie dla tych statków było syntezowane z odpowiednich upraw. Pozwalało to jastrzębiom na produkcje energii do skoków nadprzestrzennych, czy też dla zwykłego lotu kosmicznego i podtrzymania życia. Pozostała cześć statków poruszała się dzięki węzłom modelowania energii które przy użyciu określonej mocy pozwalały wytworzyć tunel ponadprzestrzenny. Paliwem pozwalającym na uzyskanie tej energii były gazy z olbrzymich atmosfer pobliskich planet. Z tego też powodu mimo iż nie dało się na nich żyć, wokół nich powstał niejeden habitat z infrastrukturą pozwalającą czerpać odpowiednie związki, które przerabiano na paliwa. Powoli z biegiem lat zasiedlano kolejne planety i zawiązywano habitaty. Flota wojskowa była szczątkowa, gdyż nie było większych zagrożeń, niż parę statków wyklętych Edenistów-piratów. Pół milenium temu nawiązano kontakt z innymi rasami. Dopiero to spowodowało wielką eksplozję uzbrojenia u Edenistów. Dzięki szybkiej produkcji planetarnej w mgnieniu oka wybudowano tysiące ogromnych, a także mniejszych statków bojowych dających Edenistom bardzo silną pozycje w kosmosie. Co będzie dalej? Tego nie wie nawet konsensu habitatów....

Ważne osiągnięcia: Najważniejszym przełomem było powstanie więzi afinicznej. Powstała ona w jednym z laboratoriów badawczych zwykłych ludzi. Oczywiście Edeniści od samego początku posiadali wszystkie technologie znane ich pobratymcom. Kolejną ważną datą w kalendarium technologicznym było zawiązanie pierwszego habitatu. Potem już wszystko poszło z górki...

Postacie historyczne: Raczej ciężko wyróżnić wśród Edenistów jakieś jednostki szczególnie zasłużone.

Autorem tego imperium jest Elin Starfall

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.