FANDOM


Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten verantwoordelijk is voor de onderneming. De eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid, het is een economische activiteit van de natuurlijke persoon die de onderneming drijft. Er wordt juridisch gezien geen onderscheid gemaakt tussen ondernemingsvermogen en privé-vermogen (fiscaal is er wel een onderscheid). Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een besloten vennootschap (BV).

Of de eigenaar van een eenmanszaak ook als ondernemer in de zin van de inkomstenbelasting wordt gezien hangt van een aantal factoren af.

Deze factoren worden in samenhang beoordeeld en gewogen door de belastingdienst.

Iemand die ondernemer is voor de inkomstenbelasting kan van een aantal belastingfaciliteiten gebruikmaken, zoals Fiscale oudedagsreserve en zelfstandigenaftrek. Een startende ondernemer kan bovendien drie jaar gebruikmaken van de startersaftrek. De winst of het verlies uit de onderneming geldt als persoonlijke inkomsten. De ondernemer betaalt hier dus zelf inkomstenbelasting over.

Bij een eenmanszaak kunnen mensen in dienst zijn, dit in tegenstelling tot een ZZPer of freelancer.

Alle schulden die deze persoon als ondernemer maakt zijn dus persoonlijke schulden. Een schuldeiser kan dus bij uitblijven van betaling verhaal halen op de ondernemer zelf. Indien de ondernemer in gemeenschap van goederen is getrouwd dan is het vermogen van de echtgeno(o)t(e) ook aanspreekbaar voor schulden.

Externe links

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.