Fandom

Scratchpad

Entablamento

212,765pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Entablamento o cornisamento al conjunt de peces que graviten immediatament sobre les columnes en l'arquitectura arquitrabada. Es divideixen en tres seccions: arquitrau fris cornisa. L'origen d'aquests elements sembla estar que els antics constructorea van imitar en pedra les formes amb les quals construïen en fusta. Així l'arquitrau seria la trasposició de pedra d'una biga de fusta. Els tríglifs del fris serien els caps de les bigues secundàries que donen suport sobre l'anterior, i la cormisa seria la vora de la tablazón de fusta. Sobre la cornisa, es donen suport formant coronamiento, altres dues cornises en angle o una sola arqueada cridant-se a aquest conjunt frontó. L'espai circumscrit pel triangle resultant rep el nom de timpà. Els costats del frontó conformen els laterals de la teulada. Entre les diferents formes de frontó les més comunes són: el frontó triangular (que és el més habitual) el frontó circular el frontó partit el frontó agusat el frontó rebaixat (segons l'altura del triangle) el gablet o pinyó, que és un frontó agusat i de pur adorn propi de l'arquitectura ogival. També es diu pinyó a la part alta d'un mur acabada en forma triangular.

Also on Fandom

Random wikia