FANDOM


Stosunek pisarki do ideału pracy jest oczywisty - wyraża ona pogląd, że praca jest najwyższą wartością wolnego człowieka, stanowi o jego godności, nadaje życiu sens i szczęście. Powieść Nad Niemnem udowadnia powyższe założenia poprzez:

 • wypowiedzi bohaterów reprezentujących pogląd autorki,
 • losy i charakterystykę postaci,
 • podział społeczny - ocenę dworu i zaścianka.

Bohaterowie pozytywni, aprobujący wartość pracy

 • Benedykt Korczyński - który wiąże ideę pracy z umiłowaniem ziemi, a pracę na ziemi polskiej uważa nie tylko za sens życia, lecz również za akt patriotyzmu równy walce zbrojnej.
 • Marta Korczyńska - która przepracowała całe życie i był to jedyny sens egzystencji, jaki znalazła. Będąc młodą panną, bała się pracy, z tej przyczyny odrzuciła Anzelma Bohatyrowicza -ceną była samotność przez całe smutne życie.
 • Jan i Anzelm Bohatyrowiczowie - praca jest dla nich sensem życia i źródłem ich utrzymania. Daje im zadowolenie, poczucie wolności, a nawet zdrowie. Praca zakodowana jest w ich świadomości jako wartość od początków ich rodu - pierwsi Bohatyrowicze ciężką, rzetelną pracą opanowali bór i założyli siedzibę (historia Jana i Cecylii).
 • Justyna Orzelska - na początku powieści nie może znaleźć sobie miejsca w świecie i wiedzie byt nieco próżniaczy. Powoli poznaje pracę, próbuje jej i na końcu powieści rozumie już jej wartość.
 • Witold Korczyński - młodzieniec, który kończy szkoły po to, by kiedyś przejąć Korczyn, lego poglądy są zbieżne z postawą Benedykta Korczyńskiego, z tym że Witold pragnie zreformować rolnictwo i stosunki społeczne na wsi. Widzi w tym zadanie człowieka i obowiązek obywatela wobec kraju.

Postacie negatywne, wrogowie pracy

 • Emilia Korczyńska - chora, nieszczęśliwa, wiecznie narzekająca, słaba istota, która budzi niechęć otoczenia i czytelników.
 • Teofil Różyc - brak pracy, a nadmiar pieniędzy powoduje apatię, bezwolność i niechęć do życia tego skądinąd interesującego człowieka. Potrzebuje on sztucznych, wyrafinowanych podniet - np. narkotyków. Łatwo wyczytać sugestię autorki, że gdyby zagonić go do roboty, rychło przeszłyby mu duchowe boleści.
 • Zygmunt Korczyński - zarozumiały do nieprzyzwoitości malarz, któremu też przydałoby się trochę obowiązków. Jest nieszczęśliwy - nie może znaleźć z daleka od Paryża natchnienia, a z nudów roją mu się po głowie pomysły rozrywek niezbyt moralnych i niezbyt uczciwych wobec młodej żony.
 • Losy tych osób są dowodem na potrzebę i wartość pracy w życiu człowieka oraz na to, jaki los czeka próżniaków.

AntykŚredniowieczeRenesansBarokOświecenieRomantyzmPozytywizmModernizm20-lecieWspółczesność
Pozytywizm
Pozytywizm
Wypracowanie
Uploadimage
Wszystkie artykuły, obrazki i szablonyZaloguj się
NewsNowe stronyToDoCiekawe stronyEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.