Fandom

Scratchpad

Fin de siècle

219,566pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share
Fin de siècle 
termin francuski oznaczający dosłownie koniec wieku; używano go w oryginalnej formie językowej, urabiając nawet od niego wyrazy pochodne (por. tytuł powieści Zapolskiej: Fin-de-siècle'istka). Treść pojęcia nie była ściśle zdefiniowana, ograniczała się do sugestii nastrojowej.
Wzrost liczebności ludzi, postęp techniczny i rozwój kapitalizmu stworzył wytworzył w młodym pokoleniu zagrożenie indywidualności jednostki ludzkiej. Wiara w naukę zamiast wiary w człowieka i rozwój kultury masowej zaczęły budzić obawy niepewności i przeciętności, podniecone jeszcze przez lęki i obawy związane ze zbliżającym się końcem stulecia. Z tych niepewności rodzi się nowa postawa - dekadentyzm, wyrażająca ową bezsilność.
Kazimierz Tetmajer w wierszu Koniec wieku XIX analizuje stany emocjonalne swoich współczesnych i odrzuca po kolei szereg postaw życiowych, by w puencie podkreślić poczucie egzystencjalnej bezsilności w stosunku do praw biologii i form rozwoju społecznego. Wszelkie działanie traci w takim układzie refleksyjnym swój sens, pozostają pozycje bierne. Toteż o stylu fin de siècle'u można mówić tylko jako o mglistej metaforze, a nie jako o definicji prądu.

Hasła pokrewne

Bibliografia

  • Lesław Eustachiewicz "Młoda Polska. Charakterystyka okresu i wybór tekstów" WSiP,1982
  • "Cogito - Jak odpowiadać z polskiego? Klasa 3"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia