FANDOM


Fin de siècle 
termin francuski oznaczający dosłownie koniec wieku; używano go w oryginalnej formie językowej, urabiając nawet od niego wyrazy pochodne (por. tytuł powieści Zapolskiej: Fin-de-siècle'istka). Treść pojęcia nie była ściśle zdefiniowana, ograniczała się do sugestii nastrojowej.
Wzrost liczebności ludzi, postęp techniczny i rozwój kapitalizmu stworzył wytworzył w młodym pokoleniu zagrożenie indywidualności jednostki ludzkiej. Wiara w naukę zamiast wiary w człowieka i rozwój kultury masowej zaczęły budzić obawy niepewności i przeciętności, podniecone jeszcze przez lęki i obawy związane ze zbliżającym się końcem stulecia. Z tych niepewności rodzi się nowa postawa - dekadentyzm, wyrażająca ową bezsilność.
Kazimierz Tetmajer w wierszu Koniec wieku XIX analizuje stany emocjonalne swoich współczesnych i odrzuca po kolei szereg postaw życiowych, by w puencie podkreślić poczucie egzystencjalnej bezsilności w stosunku do praw biologii i form rozwoju społecznego. Wszelkie działanie traci w takim układzie refleksyjnym swój sens, pozostają pozycje bierne. Toteż o stylu fin de siècle'u można mówić tylko jako o mglistej metaforze, a nie jako o definicji prądu.

Hasła pokrewne

Bibliografia

  • Lesław Eustachiewicz "Młoda Polska. Charakterystyka okresu i wybór tekstów" WSiP,1982
  • "Cogito - Jak odpowiadać z polskiego? Klasa 3"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.