FANDOM


1. Which language was your first? (native tongue)

Mikä on sinun äidinkielesi?

2. When do we need to place an order?

Koska meidän täytyy antaa käsky?

3. The socialist government of Sri Lanka is waiting for its new shipment of raw materials.

Sri Lankan sosialistinen hallitus odottaa uusien raakamateriaalien saapumista

4. When will that shipment arrive?

Koska se lähetys saapuu?

5. How far away is it?

Kuinka kaukana se on?

6. How much is it worth?

Kuinka paljon sillä on arvoa?

7. I need soap.

Tarvitsen saippuaa.

8. This product does not contain synthetic ingredients.

Tämä tuote ei sisällä synteettisiä raaka-aineita

9. It is organic.

Se on orgaaninen.

10. Can I help you find something?

Voinko auttaa sinua löytämään jotakin?

11. Where do you need to go?

Mihin sinun täytyy mennä?

12. I will need to research this more.

Minun täytyy tutkia tätä lisää

13. Do you think they are confused?

Luuletko että he ovat hämmentyneitä?

14. I do not think that I can go there, because it is very far away, and I do not have enough time.

Minusta tuntuu etten voi mennä sinne, koska se on erittäin kaukana ja minulla ei ole tarpeeksi aikaa.

15. The Sri Lankan People's Socialist Movement

Sri Lankan Kansan Sosialistinen Liike

16. The Czech Republic is a respectable democracy.

Tsekin Tasavalta on arvostettava demokratia.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.