FANDOM


El Dao és un flux, com la seva pràctica

No sembla omplir-se, tan profund com és

Com l'ancestre de les múltiples criatures

Tosc en els seus contorns

Llima allò que sobresurt

Afluixa allò atensat

Atenua allò que resplandeix

Unit a tot, tan profund i tan evident

Sembla com si persistís

No sabem de qui és descendent

El concebim com el predecessor de la divinitat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.