FANDOM


Listen over gårder er hentet fra "Norske Gaardnavne".

Gårdsnummer 48. Finnfjord. (Udtales fiNNfjóren)


I følge boka "Norske Gaardsnavne" e Finnfjord skrevven på følganes måta. Skrivemåten står først og årstallet står bak.

Fennefiord 1567

Finde-fiord 1610 og 1614

Finndfiord 1661

Findfiorden 1723

I den Sidste Matr.skr. Finnfjord.

Om Fjordens antagelige gamle Navn se GN. 44. Alså må vi se på førrklaring førr Gårdsnommer 44 Finnsnes førr å få få nærmar info om sjølve navnet.


Eg sitere rett fra boka:

44. Finsnes. Finznes DN. VI 320 346.Finnanes (!) DN. VI 392 Findtznes 1610. 1614. Finndsnes 1661.Findsnes 1723.Gaarden ligger paa det nordlige Nes ved Indløbet til Fjordarmen Fin-fjorden.

"Der er utvivlsom Forbindelse mellem begge Navne, og denne For-bindelse kan neppe forklares uden ved den Forudsætning, at Finfjordensoprindelige Navn har været *Finnir i Lighed med Vefsnir og andremere eller mindre sikkert paavislige Fjordnavne paa -ir. Gaardnavnets op-rindelige Form vilde da blive *Finnisnes." Se PnSt. S. 70. Jfr. Finne-fjorden i Sogn, hvis gamle Navn synes at have været *Finni, og Finn-anger i Fosnes (N. Fjordn. S. 53. 76). Stammen i disse Fjordnavne staarneppe i nogen Forbindelse med Folkenavnet Finnr, men hænger udentvivlsammen med Elvenavnet Finna


Gårdsnummer 49. Øyjord. (Udtales øijóra)

Øddefiord (!) 1610

Ødeiordt1614

Øiord 1661

Øyiord 1723

Da der ligger en Ø tæt udenfor Gaarden, er det dog tænkeligt, at det her kunde være et andet Navn, idet 1ste Led kunde være øy f., Ø.


Gårdsnummer 47. Finnfjordbotn.

Kaldes båttn. Ligger ved Bunden af Finfjorden. Herfra gaar Veien over Finfjordeidet(se GN. 23) til det inderste af Rosfjorden. -- I den sidste Matr. skr. Finn-fjordbotn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.