Fandom

Scratchpad

Garbów

219,493pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

Garbów, ruina kościoła par. p.w. śś. Wojciecha i Leonarda

Pierwotnie drewniany, wzniesiony k. XVII w.(?), rozbudowany 1731 - m.in. budowa zakrystii, po 1781 r. dobudowany murowany korpus nawowy i fasada; remontowany 1862, spalony 1915 przez wojska rosyjskie.

Barokowy. Orientowany. Pierwotny kościół drewniany, na planie krzyża greckiego wpisanego w kwadrat, z lekko wystającymi poza obrys kwadratu ramionami. Podczas rozbudowy w 1731 r. przedłużone prezbiterium, zamknięte trójbocznie i korpus w kierunku zachodnim, z dodaniem dwóch wież w fasadzie zachodniej oraz dobudowana murowana zakrystia. Wnętrze koscioła kryte drewnianym pseudosklepieniem kolebkowym i kopuła na skrzyżowaniu. Zachowana murowana z cegły część zachodnia, wzniesiona po 1781 r. - fasada i ściany korpusu nawowego. Fasada zachodnia trójosiowa, dwukondygnacyjna, opięta wielkim porządkiem z pseudopilastrami z głowicami w formie gierowań gzymsu, szczyt trójosiowy z lizenami w małym porządku, o szerokości środkowej części fasady, zwieńczony trójkątnym tympanonem. Po bokach szczytu łagodne spływy. Otwory w fasadzie o kształcie prostokątnym: troje drzwi, dwa okna na osi fasady i cztery płyciny symetrycznie po bokach: dwie w górnej kondygnacji fasady i dwie w szczycie. Na placu po drewnianej częsci kościoła i pod częscią murowaną krypty.

Garsfas
Garbstr

Bibliografia: Górak J., Typy i formy drewnianej architektury sakralnej Lubelszczyzny, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" t. XXXII, (1987), nr 3-4, s. 239-251. Kowalczyk J., Architektura sakralna między Wisłą a Bugiem w okresie późnego baroku [w:] Dzieje Lubelszczyzny t. VI, Między Wisłą a Bugiem, cz. III, Kultura artystyczna, pod red. T. Chrzanowskiego, Lublin 1992, s. 38-118. Wójcik R., Kościoły Garbowa, Garbów 1997.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia