FANDOM


Een geheimhoudingsverklaring of non-disclosure agreement is een verklaring die door twee of meer partijen wordt getekend, zodra zij serieuze besprekingen gaan voeren.

Bij besprekingen over een nieuw idee of prototype wordt vaak een geheimhoudingsverklaring opgesteld. Dit ter bescherming van het idee. Ook bij gesprekken over fusies of samenwerking wordt vaak een geheimhoudingsverklaring opgesteld, waarbij verstrekte bedrijfsinformatie niet aan derden mag worden verstrekt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.