FANDOM


Nowelka została wydana dopiero w 1910 roku (a więc już w Młodej Polsce); służyło temu odejście władzy carskiej i osłabienie cenzury, co było konsekwencją rewolucji w Rosji.

Wizja powstania i powstańców

Powstanie styczniowe porównywane jest do wydarzeń historycznych, jak bitwa pod Termopilami, Wyjście Izraelitów z Egiptu; podobnie postać Romualda Trauguta jest gloryfikowana; żołnierze są porównywani z historycznymi/antycznymi bohaterami (np. Jagmin = Herkules + Scypion, Jagmin - Archanioł). W nowelce została ukazana heroiczna walka powstańców, dla których wojna w imię wolności to rzecz święta (krew skontrastowana z uczuciami). Opisy walk i zachowań żołnierzy nosi w sobie cechy naturalistyczne, dwie walczące armie są bowiem porównywane do zwierząt, ukazane jest prawdziwe piekło ludzkie. Wroga armia przyrównywana jest do śmiercionośnej, szarej masy, do „upiorów”, które nie licząc się z żadnymi normami etycznymi napada na rannych; niezwykle obrazowe jest odwołanie się do biblijnych katastrof: plagi szarańczy i potopu

Prawdy uniwersalne

 • Ukazana została samotność serc sierocych
 • Walka z Piekłem ziemskim w imię Nieba, które kiedyś nastąpi
 • Ukazanie walki dobra ze złem
 • Ukazany bezsens walk i cierpienie
 • Patriotyzm najwyższą z cnót
 • Zwycięstwo nie będzie zapomniane
 • Człowiek jest po części zwierzęciem, które musi walczyć

Rola przyrody

 • Przyroda jest nośnikiem wspomnień, to ona głosi chwałę poległych
 • Las strażnikiem mogiły leśnej
 • Świadkowie wydarzeń
 • Rola narratora
 • Przyroda jako symbol zwycięstwa nad czasem i cywilizacją

Martyrologia

Ukazuje obrazy wojen, bitew, od strony ofiar, eksponując ich poświęcenie wobec narodu, prawdy, wiary, ojczyzny („W imię Boga i Ojczyzny!”) . Młodzi żołnierze, ukazani w utworze, są z góry skazani na klęskę.

Zakończenie utworu

Zakończenie utworu podkreśla wielkość i ważność poświecenia młodych powstańców; nadaje sens ich bohaterskiej śmierci.

Elementy baśniowe

 • Antropomorfizm lasu
 • Hiperbolizacja, idealizacja przywódcy
 • Walka dobra ze złem
 • Natura jako narrator
 • obecność stereotypów: drzewo-mędrzec, wiatr-wędrowiec.

AntykŚredniowieczeRenesansBarokOświecenieRomantyzmPozytywizmModernizm20-lecieWspółczesność
Pozytywizm
Pozytywizm
Wypracowanie
Uploadimage
Wszystkie artykuły, obrazki i szablonyZaloguj się
NewsNowe stronyToDoCiekawe stronyEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.