Fandom

Scratchpad

Gloria Victis

219,281pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

Nowelka została wydana dopiero w 1910 roku (a więc już w Młodej Polsce); służyło temu odejście władzy carskiej i osłabienie cenzury, co było konsekwencją rewolucji w Rosji.

Wizja powstania i powstańców

Powstanie styczniowe porównywane jest do wydarzeń historycznych, jak bitwa pod Termopilami, Wyjście Izraelitów z Egiptu; podobnie postać Romualda Trauguta jest gloryfikowana; żołnierze są porównywani z historycznymi/antycznymi bohaterami (np. Jagmin = Herkules + Scypion, Jagmin - Archanioł). W nowelce została ukazana heroiczna walka powstańców, dla których wojna w imię wolności to rzecz święta (krew skontrastowana z uczuciami). Opisy walk i zachowań żołnierzy nosi w sobie cechy naturalistyczne, dwie walczące armie są bowiem porównywane do zwierząt, ukazane jest prawdziwe piekło ludzkie. Wroga armia przyrównywana jest do śmiercionośnej, szarej masy, do „upiorów”, które nie licząc się z żadnymi normami etycznymi napada na rannych; niezwykle obrazowe jest odwołanie się do biblijnych katastrof: plagi szarańczy i potopu

Prawdy uniwersalne

 • Ukazana została samotność serc sierocych
 • Walka z Piekłem ziemskim w imię Nieba, które kiedyś nastąpi
 • Ukazanie walki dobra ze złem
 • Ukazany bezsens walk i cierpienie
 • Patriotyzm najwyższą z cnót
 • Zwycięstwo nie będzie zapomniane
 • Człowiek jest po części zwierzęciem, które musi walczyć

Rola przyrody

 • Przyroda jest nośnikiem wspomnień, to ona głosi chwałę poległych
 • Las strażnikiem mogiły leśnej
 • Świadkowie wydarzeń
 • Rola narratora
 • Przyroda jako symbol zwycięstwa nad czasem i cywilizacją

Martyrologia

Ukazuje obrazy wojen, bitew, od strony ofiar, eksponując ich poświęcenie wobec narodu, prawdy, wiary, ojczyzny („W imię Boga i Ojczyzny!”) . Młodzi żołnierze, ukazani w utworze, są z góry skazani na klęskę.

Zakończenie utworu

Zakończenie utworu podkreśla wielkość i ważność poświecenia młodych powstańców; nadaje sens ich bohaterskiej śmierci.

Elementy baśniowe

 • Antropomorfizm lasu
 • Hiperbolizacja, idealizacja przywódcy
 • Walka dobra ze złem
 • Natura jako narrator
 • obecność stereotypów: drzewo-mędrzec, wiatr-wędrowiec.

AntykŚredniowieczeRenesansBarokOświecenieRomantyzmPozytywizmModernizm20-lecieWspółczesność
Pozytywizm
Pozytywizm
Wypracowanie
Uploadimage
Wszystkie artykuły, obrazki i szablonyZaloguj się
NewsNowe stronyToDoCiekawe stronyEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia