Fandom

Scratchpad

H postkonsonantikoa

219,586pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

H postkonsonantikoa


agot, agote [a.go.thé] ?

ainhara [ain.há.ra, ai.ná.ra]

aipa(tu), aipatze [ai.phá]

aipu [ai.phú]

aitor [ai.thór]

akelarre [a.khé.la.rre]

aker [a.khér]

aki(tu), akitze [a.khí]

alha [al.há, a.lá]

alhaba [al.há.ba, a.lá.ba]

alhargun [al.hár.gun, a.lár.gun]

alharguntsa [al.hár.gun.tsa, a.lár.gun.tsa]

alhartze [al.hár.tze, a.lár.tze]

alki [al.khí]

alhor [a.lór, al.hór]

alper [al.phér]

anhitz [an.nhítz, a.nítz]

anker [an.khér]

anpur(tu), anpurtze [an.phúr]

atarra(tu), atarratze [a.thá.rra]

apaila(tu), apailatze [a.phái.la]

apain [a.pháin]

apal [a.phál]

apez[a.phéz]

apezpiku [a.phéz.pi.ku]

apai [a.phái] ?

apo [a.phó]

apur [a.phúr]

arhan [ar.hán, a.rán]

arhantza [ar.hán.tza, a.rán.tza]

arhe [ar.hé, a.ré]

arhen [ar.hén, a.rén]

arhi [ar.hí, a.rí]

arhin [ar.hín, a.rín]

arkela [ar-khé-la] "urkila".

arta [ar.thá]

artalde [ar.thál.de]

artamenda(tu), artamendatze [ar.thá.men.da]

artamendu [ar.thá.men.du]

artez [ar.théz]

arto [ar.thó]

artos [ar.thós]

atari [a.thá.ri]

atal [a.thál]

ate [a.thé]

ateka [a-thé-ka]

atela [a.thé.la]

atera [a.thé.ra]

aterbe [a.thér.be]

aterpe [a.thér.pe]

aton(du), atontze [a.thón]

atorra [a.thó.rra]

aurka [aur.khá]

aurkez [aur.khéz]

aurki [aur.khí]

aurki(tu), aurkitze [aur.khí]

aurten [aur.thén]

bakar [ba.khár]

baita [bai.thá] cf. "baita" (bai + eta; bait- + da).

bakan [ba.khán]

bake [ba.khé]

bakoitz [ba.khóitz]

bakotxi [ba.khó.txi]

bakun [ba.khún]

balhore [bal.hó.re, ba.ló.re]

barhan [bar-hán, ba-rán]

barhanda(tu), barhandatze [bar-hán-da, ba-rán-da]

barhe [bar-hé, ba-ré]

barka(tu), barkatze [bar-khá]

begitarte [be-gí-thar-te]

belhar [bel-hár, be-lár] landarea. cf. "belar" (aurrealdea, bekokia).

bete [be-thé]

botere [bo-thé-re]

eki [e-khí]

erho [e-rhó]

etor(ri), etortze [e-thór]

galhia [gal-hí.a, ga-lí.a]

gatazka [ga-tház-ka]

gorte [gor-thé] ?

iker- [i-khér] ikertu, ikerketa, ikerlari...

ikus(i), ikuste [i.khús]

ilhun [il-hún, i-lún]

kide [khí-de]

?-kor [khór] adb. emankor [e-man-khór].

lotu [ló-thu]

mainhu [main-hú, mai-nú]

oinharri [oin-há-rri, oi-ná-rri]

parta [pár-ta]

peskiza [pez-khí-za]

pisu [pí-su]

pizti [phíz-ti]

pontza [phón-tza]

solhas [sol-hás, so-lás]

tini [thí-ni]

tonba [thón-ba]

-tu [thú] ("r" edo diftongo ondoan; edota aditzoina denean silaba bakar: deitu, sartu, sortu, neurtu, batu; baina ez an "hartu", hasierako "h" dela eta.)

ukan [u-khán]

urkila [ur-khí-la]

urrhats [ur-háts, u-rráts]

urte [ur-thé]

zalhu [zal-hú, za-lú]

zitoitz [zi-thóitz]

zorte [zor-thé] ?
Euskal Hotsak - H postkonsonantikoa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia