FANDOM


H postkonsonantikoa


agot, agote [a.go.thé] ?

ainhara [ain.há.ra, ai.ná.ra]

aipa(tu), aipatze [ai.phá]

aipu [ai.phú]

aitor [ai.thór]

akelarre [a.khé.la.rre]

aker [a.khér]

aki(tu), akitze [a.khí]

alha [al.há, a.lá]

alhaba [al.há.ba, a.lá.ba]

alhargun [al.hár.gun, a.lár.gun]

alharguntsa [al.hár.gun.tsa, a.lár.gun.tsa]

alhartze [al.hár.tze, a.lár.tze]

alki [al.khí]

alhor [a.lór, al.hór]

alper [al.phér]

anhitz [an.nhítz, a.nítz]

anker [an.khér]

anpur(tu), anpurtze [an.phúr]

atarra(tu), atarratze [a.thá.rra]

apaila(tu), apailatze [a.phái.la]

apain [a.pháin]

apal [a.phál]

apez[a.phéz]

apezpiku [a.phéz.pi.ku]

apai [a.phái] ?

apo [a.phó]

apur [a.phúr]

arhan [ar.hán, a.rán]

arhantza [ar.hán.tza, a.rán.tza]

arhe [ar.hé, a.ré]

arhen [ar.hén, a.rén]

arhi [ar.hí, a.rí]

arhin [ar.hín, a.rín]

arkela [ar-khé-la] "urkila".

arta [ar.thá]

artalde [ar.thál.de]

artamenda(tu), artamendatze [ar.thá.men.da]

artamendu [ar.thá.men.du]

artez [ar.théz]

arto [ar.thó]

artos [ar.thós]

atari [a.thá.ri]

atal [a.thál]

ate [a.thé]

ateka [a-thé-ka]

atela [a.thé.la]

atera [a.thé.ra]

aterbe [a.thér.be]

aterpe [a.thér.pe]

aton(du), atontze [a.thón]

atorra [a.thó.rra]

aurka [aur.khá]

aurkez [aur.khéz]

aurki [aur.khí]

aurki(tu), aurkitze [aur.khí]

aurten [aur.thén]

bakar [ba.khár]

baita [bai.thá] cf. "baita" (bai + eta; bait- + da).

bakan [ba.khán]

bake [ba.khé]

bakoitz [ba.khóitz]

bakotxi [ba.khó.txi]

bakun [ba.khún]

balhore [bal.hó.re, ba.ló.re]

barhan [bar-hán, ba-rán]

barhanda(tu), barhandatze [bar-hán-da, ba-rán-da]

barhe [bar-hé, ba-ré]

barka(tu), barkatze [bar-khá]

begitarte [be-gí-thar-te]

belhar [bel-hár, be-lár] landarea. cf. "belar" (aurrealdea, bekokia).

bete [be-thé]

botere [bo-thé-re]

eki [e-khí]

erho [e-rhó]

etor(ri), etortze [e-thór]

galhia [gal-hí.a, ga-lí.a]

gatazka [ga-tház-ka]

gorte [gor-thé] ?

iker- [i-khér] ikertu, ikerketa, ikerlari...

ikus(i), ikuste [i.khús]

ilhun [il-hún, i-lún]

kide [khí-de]

?-kor [khór] adb. emankor [e-man-khór].

lotu [ló-thu]

mainhu [main-hú, mai-nú]

oinharri [oin-há-rri, oi-ná-rri]

parta [pár-ta]

peskiza [pez-khí-za]

pisu [pí-su]

pizti [phíz-ti]

pontza [phón-tza]

solhas [sol-hás, so-lás]

tini [thí-ni]

tonba [thón-ba]

-tu [thú] ("r" edo diftongo ondoan; edota aditzoina denean silaba bakar: deitu, sartu, sortu, neurtu, batu; baina ez an "hartu", hasierako "h" dela eta.)

ukan [u-khán]

urkila [ur-khí-la]

urrhats [ur-háts, u-rráts]

urte [ur-thé]

zalhu [zal-hú, za-lú]

zitoitz [zi-thóitz]

zorte [zor-thé] ?
Euskal Hotsak - H postkonsonantikoa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.