FANDOM


נתונים דמוגרפיים

1. גיל 2. מין 3. אזור בארץ 4. מצב משפחתי 5. דת 6. מס' שנות לימוד 7. משך זמן חיבור לאינטרנט

מדדי חברות בפורומים

1. אני שולח/ת מסרים בפורום. כן/לא 2. אני רק קורא מה שכותבים בפורום ולא מגיב. כן/לא 3. מתי התחלת להיות חבר בפורום? א. ממש לאחרונה (בשבועיים האחרונים) ב. בחצי שנה האחרונה ג. מאז שהפורום התחיל


נא ציין עבור השאלות הבאות את המידה בה הדברים נכונים עבורך מ- 1 עד 7 . (1) בכלל לא (7) מאוד חשוב.

4. באיזו מידה אתה מרגיש שייך בפורום? 5. איזו מידה של חשיבות יש לפורום בחיים שלך? 6. באיזו מידה אתה נוטה לשתף את חבריך בפורום בדברים מביכים אודות עצמך, דברים שאתה לא מספר למשפחה/חברים? 7. באיזו מידה החברות שלך בפורום גרמה לך להרגיש מנותק מהמשפחה וחברים? 8. באיזו מידה אתה מרגיש נבוך שאתה חבר בפורום? 9. באיזו מידה החברות שלך בפורום עזרה לך להפתח למשפחה/חברים? 10. באיזו מידה אתה מייחס חשיבות לתגובות כלפייך בפורום? 11. מה מידת ההשתתפות שלך בפורום? 12. באיזו מידה ההשתתפות שלך בפורום גורמת לך להרגיש טוב יותר? 13. באיזו מידה אתה מרגיש שהסביבה שלך (משפחה/חברים) מקבלית את החברות שלך בפורום? 14. באיזו מידה אתה מתבייש שיגלו שאתה חבר בפורום? 15. באיזו מידה הפורום חשוב לך? 16. באיזו מידה חשובה לך האינטראקציה עם חברים אחרים בפורום? 17. באיזו מידה חשוב לך שהחברים בפורום יבינו אותך? 18. באיזו מידה החברות שלך בפורום עזרה לך לקבל את הזהות שלך? 19. האם אתה משתף חברים/משפחה בדברים שלא היית משתף בעבר אילולא היית חבר בפורום? כן/לא 20. התחלתי להיות חבר בפורום כי לא מצאתי קבוצת עיניין דומה off-line. כן/לא 21. מתי אתה מגיב לדברים הנכתבים בפורום? א. מיד כשהם מתפרסמים ב. בערך שעה – שעתיים אחרי שהם מתפרסמים ג. במהלך היום ד. יום למחרת ה. מתי שיוצא


מדד כללי לתחושת רווחה

1. איך את/ה מרגיש/ה באופן כללי? (במהלך החודש האחרון) א. מצוין ב. מאוד טוב ג. טוב ד. ככה ככה ה. לא טוב ו. מאוד לא טוב

2. האם עצבנות או "העצבים" שלך הטרידו אותך לאחרונה? (במהלך החודש האחרון) א. הרבה מאוד ב. הרבה ג. מעט ד. מעט מאוד

3. האם היית בשליטה מוחלטת על ההתנהגות שלך, מחשבות ורגשות? (במהלך החודש האחרון) א. בהחלט כן ב. כן, לרוב ג. באופן כללי ד. לא כל כך טוב ה. לא טוב ו. בכלל לא

4. האם הרגשת כל כך עצוב, חסר הנעה, נטול תקווה, או כל כך הרבה בעיות שתהית אם הכל באמת שווה? (במהלך החודש האחרון) א. הרבה מאוד ב. הרבה ג. קצת ד. קצת מאוד ה. בכלל לא

5. האם החברות שלך בפורומים באינטרנט עזרו לך להתמודד עם תחושות אלו? א. א. הרבה מאוד ב. הרבה ג. קצת ד. קצת מאוד ה. בכלל לא

6. האם הרגשת תחת לחץ או עצבני או מתוח? (במהלך החודש האחרון) א. כן, מאוד ב. כן, לרוב ג. כן, ד. כן, קצת ה. בכלל לא


7. באיזו מידה את/ה שמח/ה, מסופק/ת, או מרוצה מהחיים שלך? (במהלך החודש האחרון) א. מאוד שמח ב. שמח לרוב ג. מרוצה ד. קצת מרוצה ה. בכלל לא מרוצה

8. האם היו לך סיבות לחשוב שאת/ה משתגע, או מאבד שליטה על איך שאת/ה מתנהג/ת, מדבר/ת, חושב/ת, מרגיש/ה, או זוכר/ת? (במהלך החודש האחרון) א. בכלל לא ב. רק קצת ג. קצת ד. מאוד ה. הרבה מאוד

9. האם החיים היומיומיים שלך מלאים בדברים שמעניינים אותך? (במהלך החודש האחרון) א. כל הזמן ב. רוב הזמן ג. חלק ניכר מהזמן ד. חלק מהזמן ה. חלק קטן מהזמן ו. בכלל לא

10. האם הרגשת עצוב ומדוכא? (במהלך החודש האחרון) א. כל הזמן ב. רוב הזמן ג. חלק ניכר מהזמן ד. חלק מהזמן ה. חלק קטן מהזמן ו. בכלל לא

11. באיזו מידה היית מודאג בנוגע לבריאות שלך? (במהלך החודש האחרון) לא מודאג 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 מאוד מודאג

12. באיזו מידה היית רגוע או לחוץ והאם? (במהלך החודש האחרון) לא מודאג 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 מאוד מודאג

13. כמה אנרגיה, תחושת חיות את/ה מרגיש/ה? (במהלך החודש האחרון) לא מודאג 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 מאוד מודאג

14. כמה מדוכא/ת או מלא שמחת חיים את/ה מרגיש/ה? (במהלך החודש האחרון) לא מודאג 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 מאוד מודאג


מדד הערכה עצמית

15. אני מרגיש/ה שאני אדם בעל ערך, לפחות כמו אחרים. א. מאוד מסכים ב. מסכים ג. לא מסכים ד. בכלל לא מסכים

16. אני מרגיש/ה שיש מספר איכויות טובות. א. מאוד מסכים ב. מסכים ג. לא מסכים ד. בכלל לא מסכים

17. אני יכול/ה לעשות דברים כמו רוב האנשים. א. מאוד מסכים ב. מסכים ג. לא מסכים ד. בכלל לא מסכים

18. אני חושב/ת על עצמי באופן חיובי. א. מאוד מסכים ב. מסכים ג. לא מסכים ד. בכלל לא מסכים

19. בסך הכל, אני מרוצה מעצמי. א. מאוד מסכים ב. מסכים ג. לא מסכים ד. בכלל לא מסכים

20. לעיתים אני חושב/ת שאני ממש לא מוצלח/ת. א. מאוד מסכים ב. מסכים ג. לא מסכים ד. בכלל לא מסכים


מדד תחושת אי התאמה

דרג/י את מידת ההסכמה שלך למשפטים הבאים מ1-7, כאשר 1 = אף פעם לא 7 = תמיד

21. באיזו מידה את/ה מרגיש/ה שיום אחד האנשים שאת/ה מכיר/ה יעריכו אותך?

22. באיזו תדירות את/ה מרגיש/ה שאת/ה לא אוהב/ת את עצמך?

23. באיזו מידה את/ה דואג/ת על איך שאת/ה מסתדר/ת עם אחרים?

24. האם את/ה חושש/ת כשאת/ה נכנס/ת לחדר לבד כשאנשים אחרים כבר הספיקו להפגש ולדבר?

25. כשאת/ה בחברה של אנשים, האם יש לך קושי לחשוב על מה הדבר הנכון לדבר עליו?

26. האם לעיתים תכופות את/ה מרגיש/ה לא נוח במפגש עם אנשים חדשים?

27. באיזו תדירות את/ה מוטרד/ת מהאם אנשים אוהבים להיות בחברתך?

28. כשאת/ה חושב/ת שחלק מהאנשים שאת/ה פוגש/ת יש דיעה שלילית עליך, באיזו מידה את/ה מודאג/ת מכך?

29. באיזו תדירות יש לך בעיה להביע את עצמך כשאת/ה בא להביע את עצמך בכתב?

30. האם הרגשת בעבר בושה מהמראה החיצוני שלך?

31. האם היית מודאג/ת בעבר מהיכולת שלך למשוך מישהו מהמין הנגדי?

32. התחושה שיש לך כשאת/ה בפורום, האם זו אותה תחושה שאת/ה ב"עולם האמיתי"?


מדד פעילות חרדה

קרא/י בעיון כל משפט והחלט/י באיזו מידה כל משפט מאפיין אותך. נא דרג/י ב- 1-4 לפי הפירוט הבא: 1 = המשפט בכלל לא מאפיין אותי 2 = המשפט לא מאפיין אותי 3 = המשפט קצת מאפיין אותי 4 = המשפט מאוד מאפיין אותי

33. לעיתים קורובות אני מרגיש/ה לחוץ גם במפגשים שיגרתיים.

34. לרוב אני מרגיש/ה לא בנוח כשאני בקבוצה של אנשים שאני מכיר/ה.

35. מסיבות גורמות לי לרוב להרגיש לחוץ או לא בנוח.

36. לעיתים אני מרגיש לחוץ כשאני מדבר עם אנשים מהמין שלי שאני לא מכיר כל כך.

37. הייתי רוצה שיהיה לי יותר ביטחון בנסיבות חברתיות.

38. לעיתים רחוקות אני מרגיש/ה לא נוח בנסיבות חברתיות.

39. לעיתים תכופות אני מרגיש/ה לחוץ כשאני מדבר/ת עם מישהו/י מושך מהמין השני.


מדד דיווח אישי של תקשורת

הנחיות: כלי זה מורכב מ- 9 משפטים בנוגע לתחושות שלך בתקשורת עם אחרים. נא ציין עבור כל משפט באיזו מידה הוא נכון עבורך. (1) מאוד מסכים (2) מסכים (3) לא מוחלט (4) לא מסכים (5) מאוד לא מסכים. אין תשובות נכונות או לא נכונות. ישנם משפטים מאוד דומים. עבוד בזריזות, ציין רק את התחושות הראשוניות שעלו לך.

40. אני לא אוהב להשתתף בדיונים.

41. אני לחוץ כשאני משתתף בדיונים.

42. לקיים דיונים חברתיים עם אנשים חדשים הופך אותי ללחוץ ועצבני.

43. אני רגוע ושליו כשאני משתתף בדיונים.

44. באופן כללי, אני לחוץ כשאני צריך להשתתף במפגשים חברתיים.

45. בדרך כלל, אני רגוע ושליו כשאני צריך להשתתף במפגשים חברתיים.

46. אני מפחד להביע את עצמי במפגשים חברתיים.

47. כשאני מנהל שיחה עם מכרים חדשים, אני מרגיש מאוד לחוץ.

48. בדרך כלל אני מאוד לחוץ בשיחות.


מדד ביישנות

הנחיות: אנא קרא כל משפט בתשומת לב והחלט באיזו מידה המשפט מאפיין את התחושות שלך ואת ההתנהגות שלך עפ"י הדירוג הבא:

1= מאוד לא אופייני לי, מאוד לא מסכים 2= לא אופייני לי 3= קצת אופייני לי 4= אופייני 5= מאוד אופייני לי, מאוד מסכים

49. אין לי שום בעיה לבקש מאנשים מידע.

50. לעיתים קרובות אני מרגיש לא נוח במסיבות ואירועים חברתיים אחרים.

51. לא לוקח לי הרבה זמן להתגבר על הביישנות שלי במצבים חדשים.

52. קשה לי להתנהג בטבעיות כשאני פוגש אנשים חדשים.

53. לא קשה לי בכלל לדבר עם אנשים חדשים.


מדד בדידות

הנחיות: עבור כל משפט, נא החלט האם הוא מתאר אותך או לא. אם נראה לך שהוא מתאר אותך או את הסיטואציה בה אתה נמצא, סמן כן. אם לא, סמן לא. אם ישנו משפט שאינו מתאים לך בגלל שאתה כרגע בזוגיות (רומנטית או נישואין), סמן לא.

54. קל לי מאוד לבטא את הרגשות שלי כלפי המשפחה שלי.

55. אני בדרך כלל מחכה שחבר יתקשר אליי להזמין אותי לצאת לפני שאני עושה תוכניות לצאת לאן שהו.

56. כרגע אין לי מערכת יחסים רומנטית משמעותית.

57. אני לא מסתדר ממש טוב עם המשפחה.

58. חלק מהחברים שלי יעמדו לצידי כמעט בכל סיטואציה.

59. אנשים בקהילה שלי לא ממש מעניין מה אני מרגיש או חושב.

60. הניסיונות שלי שיהיו לי חברים מצליחים לעיתים רחוקות.

61. אני מדבר בנפרד עם כל אחד מבני משפחתי.

62. אין לי הרבה חברים בעיר בה אני חי.

63. אני מהווה חלק חשוב בתחושת הרווחה הנפשית והפיזית של בן זוגי.

64. אני לא מרגיש שאני יכול לפנות לחברים שמסביבי לעזרה כשאני צריך.

65. אני חושב שאף אחד מהמשפחה שלי מבין אותי.

66. אני מרשה לעצמי להיות פתוח ואמיתי עם החברים שלי.

67. בני משפחתי לרוב כל כך עסוקים בעיניינים של עצמם שאני לא פונה אליהם בבעיות שלי.

68. בני משפחתי נותנים לי את כל התמיכה שאני צריך.

69. רוב החברויות שלי בסופו של דבר מאכזבות.

70. בן זוגי (חבר, בעל) נותן לי תמיכה ועידוד.

71. אני לא מרגיש פתוח עם בני משפחתי.

72. אנשים שאומרים שהם אוהבים אותי, לרוב מנצלים אותי.

73. יש לי יחסים טובים עם רוב בני משפחתי ממדרגה ראשונה.

74. במערכות יחסים, אני לרוב יכול לבטא תחושות חיוביות ושליליות.

75. אני לא ממש מרוצה מהחברויות שיש לי היום.

76. אני מקבל המון תמיכה ועזרה מהחברים שלי.

77. כמעט ואין לי על מה לדבר עם בני משפחתי.

78. יש לי מעט חברים עימם אני יכול לדבר בפתיחות.

79. יש לי חיי אהבה פעילים.

80. יש לי מעט חברים שאני יכול לסמוך עליהן.

81. יש לי לפחות חבר אמיתי אחד.

82. אני לא יכול לפנות לאף אחד מהשכנים שלי כשאני במצוקה.

83. בני משפחתי מרגישים בנוח אחד עם השני.

84. יש לי מעט מאוד מפגשים עם בני משפחתי.

85. החברים שלי לא מוצאים בי עניין לאורך זמן.


The measures are based on the book: Measues of personality and social psychological attitudes, Vol 1, edited by J.P.Robinson; P.R Shaver and L.S. Wrightsman, 1991, Academic press, San Diego, USA.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.