Wikia

Scratchpad

Hebrew Wikipedia B - preliminary

217,621pages on
this wiki
Discuss this page1

Purpose

מטרתו של ויקי יעודי זה הוא לשמש מקום אכסון לשיחות ראשוניות לגבי אפשרות של בניית אלטרנטיבה לוויקיפדיה העברית הקיימת.


ברוכים הבאים לוויקיפדיה עברית ב' - מקדמית מיני ויקי בוויקיה.


באפשרותכם להשתמש בתיבה למטה ליצירת דף חדש בוויקי זה. במטרה לעשות את הדף החדש חלק מוויקיפדיה עברית ב' - מקדמית, ולשם תמיכה במאפייני השפה העברית העתיקו לדף החדש את שלוש השורות הבאות. את תוכן הדף הזינו בין השורה הראשונה לשנייה.


<div dir=rtl align=right>

[[Category:Hebrew Wikipedia B - preliminary]]
</div>

Around Wikia's network

Random wikia