FANDOM


Henkinen laiskuus on päätöksentekoprosessi tai tuomio, joka syntyy nopeasti perustelematta ja tuntuu oikealta mutta onkin väärä. Muita nimityksiä ilmiölle ovat henkinen velttous, älyllinen velttous ja älyllinen epärehellisyys.

Daniel Kahnemannin mukaan ihmismieli jakautuu kahteen järjestelmään: Systeemi 1 ja Systeemi 2, jotka käyttävät eri tavalla aivojen eri alueita.

Systeemi 1 on intuition ja tunneperäisten mutta nopeiden päätösten alue, joka auttaa meitä vaikkapa pelaamaan tennistä tai valitsemaan aviopuolisoa. Systeemi 1 on assosiatiivinen, minkä muun muassa markkinoijat hyvin tietävät.

Kun asia on liian vaikea Systeemi 1:lle, siirtyy se Systeemi 2:n ratkaistavaksi. Systeemi 2 on harkinnan alue, joka pohtii ratkaisuja uusiin ongelmiin. Systeemi 2 kehittää sääntöjä, ja toistuvat ratkaisut vaikkapa pallopelissä johtavat siihen, että asiat siirtyvät vähitellen Systeemi 2:sta Systeemi 1:een.[1]

Kirjallisuutta

  • Nisbett, R., and Ross, L. (1980) Human Inference: Strategies and shortcomings of human judgement. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall

Lähteet

  1. http://www.tietoviikko.fi/blogit/kolumni/henkinen+laiskuus+on+loytynyt/a780322

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.