FANDOM


L’hipertext no és una idea nova i cal buscar els seus origens en els treballs de Vannevar Bush, un científic nord-americà que en la dècada dels 40, abans del naixement dels primers ordinadors, proposà que el sistema ideal d’organització i de recuperació de la informació hauria d’estar basat en una estructura associativa similar a la del pensament humà.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.