FANDOM


Introdución

O BNG concibe os concellos como peares indispensabeis para a vertebración de Galiza e a súa construcción nacional, para avanzar na mellora da calidade de vida dos e das cidadáns e para a rexeneración política e a profundización na democrácia participativa. Con este programa marco o BNG pretende desde os concellos dar respostas globais a eses tres obxectivos.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.