Fandom

Scratchpad

Ie/Historia/Sparta

< Ie | Historia

212,945pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0
 • Powody powstawania Polis
  • Ukształtowanie terenu Grecji
  • Rzemieślniczo-kupiecki charakter polis
  • Brak zagrożenia zewnętrznego
 • Wielka kolonizacja - kolonizacja w basenie morza śródziemnego spowodowana brakiem pożywienia etc.
 • Sparta - połączenie 5 osad
 • Struktura ludności:
  • Spartiaci (kilka %) - wojownicy
  • Helloci (większość) - rolnicy
  • Periojkowie - rzemieślnicy
 • Ustrój Sparty:
  • 2 królowie
  • Geruzja - rada starców + królowie, 30 osób
  • Eforat - 5 urzędników
  • Zgromadzenie ludowe

Zadanie domowe:

Jaki ustrój miała Sparta?

Miejsce na odpowiedź do zadania domowego :)

Also on Fandom

Random wikia