FANDOM


 • Powody powstawania Polis
  • Ukształtowanie terenu Grecji
  • Rzemieślniczo-kupiecki charakter polis
  • Brak zagrożenia zewnętrznego
 • Wielka kolonizacja - kolonizacja w basenie morza śródziemnego spowodowana brakiem pożywienia etc.
 • Sparta - połączenie 5 osad
 • Struktura ludności:
  • Spartiaci (kilka %) - wojownicy
  • Helloci (większość) - rolnicy
  • Periojkowie - rzemieślnicy
 • Ustrój Sparty:
  • 2 królowie
  • Geruzja - rada starców + królowie, 30 osób
  • Eforat - 5 urzędników
  • Zgromadzenie ludowe

Zadanie domowe:

Jaki ustrój miała Sparta?

Miejsce na odpowiedź do zadania domowego :)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.