Fandom

Scratchpad

Ie/Historia/Sparta

< Ie | Historia

219,568pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share
 • Powody powstawania Polis
  • Ukształtowanie terenu Grecji
  • Rzemieślniczo-kupiecki charakter polis
  • Brak zagrożenia zewnętrznego
 • Wielka kolonizacja - kolonizacja w basenie morza śródziemnego spowodowana brakiem pożywienia etc.
 • Sparta - połączenie 5 osad
 • Struktura ludności:
  • Spartiaci (kilka %) - wojownicy
  • Helloci (większość) - rolnicy
  • Periojkowie - rzemieślnicy
 • Ustrój Sparty:
  • 2 królowie
  • Geruzja - rada starców + królowie, 30 osób
  • Eforat - 5 urzędników
  • Zgromadzenie ludowe

Zadanie domowe:

Jaki ustrój miała Sparta?

Miejsce na odpowiedź do zadania domowego :)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia