Fandom

Scratchpad

Ie/Informatyka/Palindrom

< Ie | Informatyka

212,806pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Program dla wczytanej liczby wypisze "1", jeśli jest palindromem, a "0", jeśli nim nie jest.

  load =0
  store 3
  read 0
  store 1
  store 2
  div  =10
  jzero tak
et2:load 2
  div  =10
  mult =-10
  add  2
  add  3
  store 3
  load 2
  div  =10
  jzero et1
  store 2
  load 3
  mult =10
  store 3
  jump et2
et1:load 1
  sub  3
  jzero tak
  write =0
  halt 
tak:write =1
  halt

Also on Fandom

Random wikia