FANDOM


Polecenie:

Napisz program, który dla danej liczby naturalnej n (typu int) obliczy część całkowitą jej pierwiastka, tzn. wartość n^(1/2) zaokrągloną w dół do najbliższej liczby całkowitej (TeX: \lfloor \sqrt{n} \rfloor).

Uwaga: wklej tutaj zawartość całego swojego programu. Włącznie z dyrektywami #include. Do oceny brana jest również pod uwagę ESTETYKA programu. Zadbaj o odpowiednie wcięcia i ewentualnie komentarze (bez przesady). Możesz się wzorować programi przykładowymi podpiętymi do notatek z lekcji.


Kod:

#include<iostream>

#include<cstdio>

#include<cmath>

//pozmieniać, co nieco ;)

//kod nie był testowany, może zawierać błędy:(


using namespace std;


int main()

{

int zmienna1;

cin>>zmienna1;

int zmienna2=sqrt(zmienna1); //przypisanie zmiennej2 czesci calkowitej pierwiastka ze zmiennej jeden;

cout<<zmienna2<<endl;

system ("pause");

return 0;

}

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.