Fandom

Scratchpad

Ie/Informatyka/Sito Eratostenesa

< Ie | Informatyka

219,566pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

Algorytm został bardzo dokładnie opisany i wyjaśniony tutaj: [1]

A oto kod:

#include<cstdio>
using namespace std;

int main()
{
 int i, w;
 bool tab[1001]; // tablica wartości logicznych

/* przyjmijmy, że każdy element jest na początku liczbą pierwszą */
for(i=2; i<=1000; i++) tab[i]=true;

/* wielokrotnościom rozpatrywanych liczb pierwszych przyznajemy wartość false */
for(i=2; i<=1000; i++)
 {
  for(w=2*i; w<=1000; w=w+i) tab[w]=false;
 }

/* wypisanie tablicy */
for(i=2; i<=1000; i++)
 {
  if(tab[i])
  printf("%d ",i);
 }

return 0;
}
  • Oczywiście 1000 możemy zastąpić zmienną, którą będziemy wczytywać na początku programu (byle nie była ona za duża). Wtedy trzeba będzie zadeklarować tablicę x+1 elementową, a wszystkie "1000" zamienić na x :)
  • Można też dołączyć bibliotekę iostream i użyć system("pause"), by program nie wyłączał się natychmiast po wypisaniu tablicy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia