FANDOM


Algorytm został bardzo dokładnie opisany i wyjaśniony tutaj: [1]

A oto kod:

#include<cstdio>
using namespace std;

int main()
{
 int i, w;
 bool tab[1001]; // tablica wartości logicznych

/* przyjmijmy, że każdy element jest na początku liczbą pierwszą */
for(i=2; i<=1000; i++) tab[i]=true;

/* wielokrotnościom rozpatrywanych liczb pierwszych przyznajemy wartość false */
for(i=2; i<=1000; i++)
 {
  for(w=2*i; w<=1000; w=w+i) tab[w]=false;
 }

/* wypisanie tablicy */
for(i=2; i<=1000; i++)
 {
  if(tab[i])
  printf("%d ",i);
 }

return 0;
}
  • Oczywiście 1000 możemy zastąpić zmienną, którą będziemy wczytywać na początku programu (byle nie była ona za duża). Wtedy trzeba będzie zadeklarować tablicę x+1 elementową, a wszystkie "1000" zamienić na x :)
  • Można też dołączyć bibliotekę iostream i użyć system("pause"), by program nie wyłączał się natychmiast po wypisaniu tablicy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.