Fandom

Scratchpad

Ie/Legnica

< Ie

219,603pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

Oto pytania i odpowiedzi na większość pytań dot. Legnicy :)


Pytania i odpowiedzi

1. Co to jest prawo średzkie?

Było odmianą prawa (zbioru przepisów regulujących życie w społecznościach) magdeburskiego. Powstało w Środzie Śląskiej na wzór praw obowiązujących w niemieckim Halle na początku XIII wieku.


2. Co charakteryzuje rynek w Środzie Śląskiej?

W przeciwieństwie do przeciętnych średniowiecznych miast miał on kształt wydłużonego prostokąta, a nie kwadratu.


3. Za jakie czyny książę Bolesław II otrzymał przydomek „Rogatka”?

- Sprzedał ziemię lubuską Niemcom, przez co ci weszli klinem w ziemię Polską. Powodem tego czynu była chęć zdobycia funduszy na prowadzenie wojny z bratem;

- Porwał i więził (w zamku we Wreniu) w celu otrzymania okupu biskupa wrocławskiego Tomasza I;

- Tak jak wyżej, ale swego bratanka Henryka IV Probusa;

- Ponoć podpalił kościół z połową tysiąca ludzi wewnątrz;

- Ponoć lubił sobie czasami dla zabawy ścinać głowy chłopom itp. (a więc był to bardzo sympatyczny człek ;)


4. Nad jaką rzeką leży Legnica i ilu liczy mieszkańców?

Rzeka zwie się Kaczawa. Zaś ludność liczy sobie około 105 tysięcy.


5. Który z książąt piastowskich zbudował tu pierwszy zamek (Zamek Piastowski)?

Bolesław I Wysoki.


6. Kiedy zostało wyodrębnione księstwo legnickie? Wymień przedstawicieli legnickiej linii Piastów.

W 1248 roku. Przedstawiciele legnickiej linii Piastów: Bolesław II Rogatka, Henryk V Gruby, Ludwik I, Fryderyk II, Jerzy Wilhelm Legnicki.


7. Wymień 5 najcenniejszych zabytków Legnicy.

Kościół Najświętszej Marii Panny, Kościół Piotra i Pawła, Kościół św. Jana Chrzciciela (gdzie znajduje się mauzoleum Piastów legnickich), Zamek Legnicki + Stary i Nowy Ratusz.


8. Kto założył Akademię Rycerską w Legnicy?

Założono ją w 1708 roku, za panowania Cesarza Józefa I, z fundacji piastowskiego księcia Legnicko - Brzeskiego Jerzego Rudolfa.


9. Rozszyfruj skrót LGOM.

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy.


10. Jakie wojska stacjonowały w Legnicy po II-ej wojnie światowej?

Radzieckie.


11. Czym zagrożone jest środowisko naturalne ziemi legnickiej?


12. Scharakteryzuj dzisiejszą Legnicę jako ośrodek kultury i nauki.


13. Omów rolę gospodarczą Legnicy.


14. Jakie złowróżbne wydarzenie miało miejsce gdy Henryk II Pobożny wyruszał na bój z Mongołami?

Spadł mu na głowę kamień ze szczytu kościoła Najświętszej Marii Panny.


15. Jakie znaczenie miała bitwa pod Legnicą w 1241 roku?

Państwo Henryków Śląskich rozpadło się, a działania zjednoczeniowe zostały na kilkadziesiąt lat zahamowane.


16. Czym zaskoczyli Mongołowie rycerstwo polskie?

Użyciem broni chemicznej (gazów bojowych).


17. Po czym św. Jadwiga rozpoznała swego syna na pobojowisku?

Miał 6 palców u lewej nogi.


18. Kto i dlaczego ufundował klasztor w Legnickim Polu?

Księżna Anna (w 1242 roku) – w rocznicę śmierci Henryka Pobożnego.


19. Jaka jest wymowa ideologiczna wystroju ikonograficznego kościoła klasztornego w Legnickim Polu?

- Zwycięstwo chrześcijaństwa nad islamem;

- Działalność Benedyktynów.


20. Wymień artystów działających w Legnickim Polu.

K.D. Asam, Karol Józef Hiernle, Kilian Ignacy Dientzenhofer.


21. Co to są panoplia?

Jest to motyw dekoracyjno-symboliczny złożony z broni i uzbrojenia.


22. Opisz wygląd hełmów wież kościoła św. Jadwigi w Legnickim Polu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia