FANDOM


Oto pytania i odpowiedzi na większość pytań dot. Legnicy :)


Pytania i odpowiedzi

1. Co to jest prawo średzkie?

Było odmianą prawa (zbioru przepisów regulujących życie w społecznościach) magdeburskiego. Powstało w Środzie Śląskiej na wzór praw obowiązujących w niemieckim Halle na początku XIII wieku.


2. Co charakteryzuje rynek w Środzie Śląskiej?

W przeciwieństwie do przeciętnych średniowiecznych miast miał on kształt wydłużonego prostokąta, a nie kwadratu.


3. Za jakie czyny książę Bolesław II otrzymał przydomek „Rogatka”?

- Sprzedał ziemię lubuską Niemcom, przez co ci weszli klinem w ziemię Polską. Powodem tego czynu była chęć zdobycia funduszy na prowadzenie wojny z bratem;

- Porwał i więził (w zamku we Wreniu) w celu otrzymania okupu biskupa wrocławskiego Tomasza I;

- Tak jak wyżej, ale swego bratanka Henryka IV Probusa;

- Ponoć podpalił kościół z połową tysiąca ludzi wewnątrz;

- Ponoć lubił sobie czasami dla zabawy ścinać głowy chłopom itp. (a więc był to bardzo sympatyczny człek ;)


4. Nad jaką rzeką leży Legnica i ilu liczy mieszkańców?

Rzeka zwie się Kaczawa. Zaś ludność liczy sobie około 105 tysięcy.


5. Który z książąt piastowskich zbudował tu pierwszy zamek (Zamek Piastowski)?

Bolesław I Wysoki.


6. Kiedy zostało wyodrębnione księstwo legnickie? Wymień przedstawicieli legnickiej linii Piastów.

W 1248 roku. Przedstawiciele legnickiej linii Piastów: Bolesław II Rogatka, Henryk V Gruby, Ludwik I, Fryderyk II, Jerzy Wilhelm Legnicki.


7. Wymień 5 najcenniejszych zabytków Legnicy.

Kościół Najświętszej Marii Panny, Kościół Piotra i Pawła, Kościół św. Jana Chrzciciela (gdzie znajduje się mauzoleum Piastów legnickich), Zamek Legnicki + Stary i Nowy Ratusz.


8. Kto założył Akademię Rycerską w Legnicy?

Założono ją w 1708 roku, za panowania Cesarza Józefa I, z fundacji piastowskiego księcia Legnicko - Brzeskiego Jerzego Rudolfa.


9. Rozszyfruj skrót LGOM.

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy.


10. Jakie wojska stacjonowały w Legnicy po II-ej wojnie światowej?

Radzieckie.


11. Czym zagrożone jest środowisko naturalne ziemi legnickiej?


12. Scharakteryzuj dzisiejszą Legnicę jako ośrodek kultury i nauki.


13. Omów rolę gospodarczą Legnicy.


14. Jakie złowróżbne wydarzenie miało miejsce gdy Henryk II Pobożny wyruszał na bój z Mongołami?

Spadł mu na głowę kamień ze szczytu kościoła Najświętszej Marii Panny.


15. Jakie znaczenie miała bitwa pod Legnicą w 1241 roku?

Państwo Henryków Śląskich rozpadło się, a działania zjednoczeniowe zostały na kilkadziesiąt lat zahamowane.


16. Czym zaskoczyli Mongołowie rycerstwo polskie?

Użyciem broni chemicznej (gazów bojowych).


17. Po czym św. Jadwiga rozpoznała swego syna na pobojowisku?

Miał 6 palców u lewej nogi.


18. Kto i dlaczego ufundował klasztor w Legnickim Polu?

Księżna Anna (w 1242 roku) – w rocznicę śmierci Henryka Pobożnego.


19. Jaka jest wymowa ideologiczna wystroju ikonograficznego kościoła klasztornego w Legnickim Polu?

- Zwycięstwo chrześcijaństwa nad islamem;

- Działalność Benedyktynów.


20. Wymień artystów działających w Legnickim Polu.

K.D. Asam, Karol Józef Hiernle, Kilian Ignacy Dientzenhofer.


21. Co to są panoplia?

Jest to motyw dekoracyjno-symboliczny złożony z broni i uzbrojenia.


22. Opisz wygląd hełmów wież kościoła św. Jadwigi w Legnickim Polu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.