FANDOM


Cast

 • Takumi Fujiwara as Mufasa
 • Natsuki Mogi as Sarabi
 • Mako Sato as Sarafina
 • Itsuki Takeuchi as Young Simba
 • Kazumi Akiyama as Young Nala
 • Nobuhiko Akiyama as Adult Simba
 • Mika Uehara as Adult Nala
 • Keisuke Takahashi as Timon
 • Ryosuke Takahashi as Pumbaa
 • Koichiro Iketani as Zazu
 • Bunta Fujiwara as Rafiki
 • Kyoichi Sudo as Scar
 • Kyoko Iwase as Shenzi
 • Miki as Banzai
 • Seiji Iwaki as Ed