Fandom

Scratchpad

Instalacja Plug-In DKK

212,851pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

1. Przed instalacją należy zamknąć wszystkie aplikacje korzystające z plugina (m.in. PB, PL/SQL Dev....) 2. W katalogu C:\Program Files należy utworzyć podkatalog: DKKSCCAPI 3. Do katalogu C:\Program Files\ DKKSCCAPI należy przekopiować następujące pliki: - \\centaur\Dokumentacja\Rubikon\Przydatne rzeczy\Plug-In\NewVersion\latest_version\dkkplugin.dll

- \\centaur\Dokumentacja\Rubikon\Przydatne rzeczy\Plug-In\NewVersion\latest_version\atenascc.dll

- \\centaur\Dokumentacja\Rubikon\Przydatne rzeczy\Plug-In\NewVersion\full.reg

- \\centaur\Dokumentacja\Rubikon\Przydatne rzeczy\Plug-In\NewVersion\install.bat


4. Po przekopiowaniu powyższych plików należy wejść do katalogu: C:\Program Files\ DKKSCCAPI i uruchomić install.bat 5. Ponieważ plugin cały czas ewaluuje wskazana jest jego aktualizacja na bieżąco w miarę pojawiania się nowych wersji programu. W tym celu należy przekopiować najnowsze wersje bibliotek do folderu,w którym zainstalowany został plugin oraz zaimportowanie nowych wersji rejestrów.

6. Osoby które nie maja jeszcze zainstalowanego drivera ODBC dla MYSQL......


...muszą zainstalować odpowiedni sterownik: \\centaur\Dokumentacja\Rubikon\Przydatne rzeczy\Plug-In\NewVersion\MyODBC-3.51.06.exe

7. Jeśli zajdzie potrzeba debuggowania (testy) pracy plugina, należy dodać do rejestrów następujący wpis: rejestrów \\centaur\Dokumentacja\Rubikon\Przydatne rzeczy\Plug-In\NewVersion\debug.reg . Szczegółowe informacje pracy plugina wysyłane będą do okienka OUTPUT w Power Builderze.

Dozwolone wartości ciągu DEBUG: 1 – wyświetlenie komunikatu w oknie OUTPUT PB 2 – zapis komunikatu do pliku: c:\dkkplugin.log 3 – opcje 1 i 2 na raz

Also on Fandom

Random wikia