Wikia

Scratchpad

Instalacja PushOk

217,807pages on
this wiki
Discuss this page0

Lokalizacja instalacji \\mamut\Instalki\Aplikacje\ProgrammerTOOLS\Kontrola_wersji\CVS\CVSCLIENT\PushOK

1. Instalujemy program w domyślnej lokalizacji C:\Program Files\Pushok

2. Rejestracji programu dokonujemy na stronie http://www.pushok.com/user_view_programs.php

Login: marcin.ewicz@atena.pl

Password: Pushok

3. Aktualizujemy ustawienia PushOK na odpowiednie w Atenie uruchamiając rejest pushok1_3.reg

Around Wikia's network

Random wikia