FANDOM


Translation : Jesuit from Mechelen

Jacob(us) Clarens werd geboren te Mechelen op 31 december 1640 en overleed te Aken op 12 juni 1694. Jacob Clarens was een Jezuïet. [1]

Biografie

Jacob Clarens trad toe tot de Orde van Jezuïeten in 1657 en werd priester gewijd in 1670. Tussen 1673 en 1691 was hij zielenherder in de Katholieke gemeenschap van het Zuidhollandse Haastrecht en omstreken.

Jacob Clarens’ kennis van het klokkengieten werd door de (Roomse en niet-Roomse) inwoners hoog geprezen. [2] Alzo kon Jacob Clarens ervoor zorgen dat de Katholieken in Haastrecht een nieuw bedehuis konden optrekken. In die periode had de lokale katholieke gemeenschap het moeten stellen met een schuur. Jacob Clarens kon zijn onderneming voltooien omdat hij tegelijkertijd ook architect, aannemer, opzichter en werkman was.

Jacob Clarens had ook een grote kennis van de Hollandse jurisprudentie. Hierdoor trad hij dan ook geregeld op in rechtskwesties, zoals erfrecht, schulddelging en grondbezit.

Tussen 1691 en 1694 was Jacob Clarens overste van de hele Noordnederlandse Jezuïetenmissie, doch door een ziekte in 1690, door een val in het water, verzwakte hij zienderogen. Jacob Clarens overleed te Aken, waar hij was opgenomen voor herstel.

Boeken

Een biografie van Jacob Clarens werd opgenomen in de “Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen” van 1939 (Boekdeel 44). [3] Dit artikel, geschreven door G. Van Doorslaar, had de titel “Pater Jacobus Clarens S.J. – Mechelse klokkenkundige 1640-1694” (pag 49 tot 79). [4]

Voetnoten

  1. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
  2. “De klokkengieters François en Pieter Hemony” - André Lehr (zoek “Jacobus Claren”)
  3. Beiaardschool – Speciale uitgaven
  4. Repertorium van de inhoudstafels van de Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen
Translation

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.