FANDOM


Translation : Publisher from Mechelen</tr>|}

Jasper I Troyen (of Troijen) werd geboren te Mechelen en overleed in het Nederlandse Dordrecht. Jasper Troyen was een boekverkoper en uitgever en vader van Jasper II Troyen.

Biografie

Tussen 1578 en 1588 was Jasper Troyen werkzaam in Antwerpen. [1] Hier verscheen in 1582 “Cort ende claer bewijs van den H. Doop”, geschreven door Casper van der Heyden en uitgegeven door Jasper Troyen. In datzelfde jaar verscheen ook de “Gheestelijcke Liedekens” (tevens uitgegeven door Jasper Troyen, die toen woonde op de Catte Vest, in den Tennen - of Kannen – Pot). [2]

In 1577 werd Jasper Troyen opgenomen als Meester in de Antwerpse Gilde. [3]

Dordrecht

Door het Beleg van Antwerpen (de stad ging over naar Alexander Farnese, de hertog van Parma) verhuisde Jasper Troyen in 1589 naar Dordrecht, daar de omgeving heel gunstig was voor uitgeverijen. Hier huwde Jasper Troyen met Elisabeth Vuijpers van Gent, weduwe van dhr. Pieter Rogiers, [4] en verbleef er tot 1613. In Dordrecht resideerde Jasper Troyen in het huis “In de Griffioen”, gelegen in de Wijnstrate, bij de Wijnbrugge (1596). Zijn zoon, Jasper II Troyen verbleef uiteindelijk in het huis “In de Harp” (adres : de Beurs). [5]

Dordrecht was, op dat ogenblik (met de “Dordrechtse Synode van 1618-1619”) [6] het geestelijk centrum van de orthodoxe richting van het vroege Calvinisme, wat leidde tot de aanmaak en verkoop van een grote hoeveelheid bijbels, psalmboeken en religieuze geschriften. Naast Jasper Troyen bevonden zich in Dordrecht ook de Gentse drukker Jan Canin, de Antwerpse drukker Peeter Verhaghen en de Gentse onderwijzer en boekverkoper Pieter Rogiers.

In Dordrecht gaf Jasper Troyen ook één van de twee versies uit van de “Daemonologie”, wat een Nederlandstalige vertaling was van een werk van koning Jacobus VI van Schotland, ook bekend als Jacobus I van Engeland. [7]

Extra

In de boedel van de portrettist Jacob Willemszoon Delff uit 1639 staat, onder “boeckschulden” Jasper Troyen vermeld met xvj gulden schulden. De genoemde schulden illustreren hoe zowel boek-als prentuitgevers bij een graveur in het krijt konden staan. Waarschijnlijk had Jacob Delff, in opdracht, gravures gemaakt of prenten geleverd. [8]

Ook vinden we de naam van Jasper Troyen terug bij de verkoop van een huis in Dordrecht. Vermoedelijk ging het hier over Jasper II Troyen. [9]

Boeken

Een heleboel boeken zagen, dankzij Jasper Troyen, het licht, waaronder

 • ”Kort vervat van alle menschelijcke insettinghen der Roomscher kercke, beghinnende van Christus tijden af tot nu toe” – 1580 (herdruk uit 1560) [10]
 • ”Predicatien Johannis Calviniover den lofsanck des Coninckx Efechiel” – 1581 [11]
 • ”Gheestelijcke Liedekens, gemaeckt (ende oock sommige byeen vergadert) tot stichtinge aller Christgheloouighen - door M. Joris Wybo alias Sylvanus” – 1582 [12] (met een heruitgave in 1596) [13]
 • “Cort ende claer bewijs van den H. Doop” - 1582
 • ”Biblia” – 1584 [14]
 • ”Veel schoone Christelijcke ende Schriftuerlijcke Refereynen, ghemaect uuten ouden ende nieuwen Testamente” – 1592 [15]
 • ”De verscheyden lessen Petri Messiae” – 1607 [16]
 • “Daemonologie”

Externe links

Voetnoten

 1. Drukkers library
 2. Boekenmasters
 3. DBNL
 4. Profijtelijke bekkens – boekencultuur – geloof en gewin – historische studies
 5. Drukkers en boekverkopers te Dordrecht
 6. Boekgeschiedenis
 7. Narcis
 8. Boekarchivalia
 9. Huiseigenaren te Dordrecht ca. 1650
 10. DBNL
 11. Electronic library
 12. DBNL
 13. Liederenbank
 14. Biblia
 15. DBNL
 16. De verscheyden lessen Petri Messiae
Translation</tr>|}

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.