FANDOM


Onder kapitaal in bedrijfseconomische zin verstaan we het totaal van kapitaalgoederen in een (bedrijfs-)huishouding, d.w.z. het totaal van goederen en rechten waarin het vermogen van het bedrijf is vastgelegd.
Boekhoudkundig wordt het kapitaal aangeduid als het totaal van de activa op de balans. Concreet bestaat het uit het totaal van de productiemiddelen in de ruimste zin des woords.
Men treft overigens ook wel eens bedrijfseconomische omschrijvingen van het begrip kapitaal aan, die het begrip gelijkstellen aan het vermogen.

We kunnen vast en vlottend kapitaal onderscheiden:

  • onder vast kapitaal verstaan we productiemiddelen, waarin het vermogen voor een langere periode dan een jaar is vastgelegd: bijv. gebouwen en machines. Men spreekt ook wel van duurzame activa.
  • onder vlottend kapitaal verstaan we die productiemiddelen, waarin het vermogen voor een kortere periode dan een jaar is vastgelegd: voorraden (grondstoffen en / of gereed product), debiteuren, liquide middelen etc. Deze noemt men ook wel vlottende activa.

Overigens zal een deel van het vlottend kapitaal wel permanent in het bedrijf aanwezig zijn, men spreekt bijv. van de zgn. "debiteurenkern". Dit deel van de debiteuren wordt dan wel tot de vaste activa gerekend.

Kapitaal wordt vaak verstrekt door banken of investeerders.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.