FANDOM


בתחילתו, סוקר המאמר את ממצאים המשקפים את היקף השימוש באינטרנט בקרב האמריקאים.ממצאים אלו מראים עליה לאורך זמן בחדירת האינטרנט לשימוש הפרטי של כל אדם ואדם. עיקרו של המאמר סוקר את תפיקדיו של האינטרנט "במשקפיים" חברתיות, ומראה כי השימוש בו הופך לחלק מרכזי בהתנהגויות, קבלת החלטות בנושאים שונים, הרחבת אופקים, הרחבת מעגל ההיכרויות עם אנשים בעלי מכנה משותף, נגישות לממשל ועוד. הדוגמה המעניינת ביותר שמוצגת במאמר לטעמי, היא דוגמת החיפוש לאחר מידע רפואי ברשת. המחקר גילה כי יותר ויותר אנשים מחפשים ידע רפואי באינטרנט, כך שבסך הכל יותר ממחצית הנחקרים הביעו הסכמה לכך שהאינטרנט שיפר את האופן שבו הם מנהלים את בריאותם. לסיכום, טועני המחקר שלוש מסקנות עיקריות: 1. האינטרנט מפחית חוסר ודאות בהקשרים חשובים .(דוגמת בריאות). 2. האינטרנט כאמצעי מידע מעודד התחברויות אזרחיות בקרב חלק מהמשתמשים. 3. האינטרנט כאמצעי ליצירת ושמירת קשר. 4. משתמשי האינטרנט מעצבים את הרשת, הם לא רק צורכים מידע מקוון.

====================================================================

בחינת ההשפעה של שימוש באינטרנט על צפייה בטלויזיה המחקר בודק את ההשפעה של השימוש באינטרנט על הצפייה בטלוויזיה. הבעייתיות במחקר היא דווקא ביתרונו הגדול של האינטרנט- המגוון.בהשוואה לטכנולוגיות אחרות לאינטרנט יש שימושים רבים יותר מהטלוויזיה למשל. באינטרנט משחקים, מסנג'ר, וגם שימושים שישנם בטלוויזיה, למשל צפייה בסרטים. המאמר מבקר מאמרים קודמים על כך שלא בדקו גורמים משמעותיים שכן נבדקו במחקר זה. עם זאת, מבקר מחקר זה את עצמו בכך שמחקר זה נעשה בזמן נתון , ואילו מחקרים צריכים להסתמך על זמנים גדולים יותר. מסקנות המחקר: האינטרנט הפך לחלק בלתי נפרד בחיי האמריקאים. משתמשים בו למגוון רחב של מטרות הכוללים: תקשורת, מידע, בידור ומסחר. עם זאת,ישנם חילוקי דעות לגבי תחומי ההשפעה של האינטרנט על חיי המשתמשים

=====================================================================

רשתות וקונטקסטים:

בתחילת מאמר זה מסבירה החוקרת על תיאוריית "המפעיל הרשתי". תיאוריה זו מדברת על כוחה של הטכנולוגיה לארגן מחדש מבנים חברתיים על ידי קישור הצרכנים אליה. החוקרת תנסה להסביר במאמרה שימוש ביתי באינטרנט על ידי תיאוריה זו. האתגר הספציפי של מחקר זה לעקוב אחר השימוש בטכנולוגיה כדי לתפוס את הפעילויות היום-יומיות הכוללות את האינטרנט . שיטות המחקר שבחרה החוקרת הן ראיונות לעומק וביקורי בית בשנים 1998-1999 בוונקובר, וכלל ארבעה שלבים: ראיון, ביקור בסביבת המחשב , טיול ב"מרחב המחשב" הנוצר ע"י הרגלי שימוש האינטרנט , ולבסוף, ראיון קבוצתי קצר עם משפחות המרואיינים בו הם התבקשו לדון על שימוש האינטרנט בבתיהם.

החוקרת בוחנת את הסיבות להגעת המחשב אל הנבדקים , וכן את "מערכת היחסים" בין הצרכן לבין המחשב. מערכת יחסים זו תלויה בחיזוק ההדדי של אובייקט –סובייקט ורשתות חברתיות, ונע בין קשרים חזקים של חקר הטכנולוגיה לבין קשרים לאינטרסים ספציפיים.

חשיבות המחקר היא התמקדות על תהליך הפיכת משתמש אינטרנט יכול להיות שימושי גם בהבנת האימוץ החברותי של המדיה בתבניות תרבותיות ופוליטיות שוניות.שאלות של איך המחשב והתחברות לאינטרנט מגיעים לבית של גבר ואשתו בחברה לא-מערבית. או מה הבחירות והכפייה החברתית שמנועות תהליך זה? מי הם "המומחים החמים" בחברות השונות? למי יש גישה אליהם ולמי אין? איזה סוגים של התקשרויות משתמשים-טכנולוגיה נוצרות בסביבות החברותיות שבשליטת שיחות פוליטיות והרגלים יום-יומיים שונים?

===================================================================

עיצוב הפורטל המשפחתי: מחקר זה מדווח על ממצאים מקדימים בדרכים בהם טכנולוגיית האינטרנט והמחשב השתלבו בחיי המשפחה. במחקר משתמשים באבטיפוס שנקרא הפורטל במשפחתי ככלי לעזור למשפחות לגלות את השימוש והיישומיות של טכנולוגיית המידע בבית. מחקר זה מבוסס על האופן בו שימושים באבטיפוס מתאים של טכנולוגיה ידע ותקשורת יכול לשרת את טכנולוגיות המשפחה והבית. שמטרת הפורטל המשפחתי היא לא להחליף אלא לשלב את התקשרות הקיימת ותשתיות המידע כולל האי מייל וההודעות המיידיות, שכל בני המשפחה יכולים להשתמש בהם. לסיכום: הפורטל המשפחתי הוא שילוב של התכונות הבאות: • תיבת דואר אלקטרונית משותפת • כלי תקשורת פנימי • לוח שנה משפחתי, עם מזכירן ומתכנן אירועים • מרכז מידע • מארגן כלכלי, כלי תקציבי, וגישה לחשבון הבנק ושירותים כלכליים נוספים • גישה לקניות ולמספקי מידע אחרים לגישה הביתית.

===========================================

סיכום- פרטיותם של ילדים ברשת האינטרנט: המחקר בוחן את השימוש באינטרנט בקרב ילדים כשהקו המנחה אותו הוא האבחנה בין הפרטי לציבורי. נטען כי, המדיה ובעיקר האינטרנט מספקים מספר אפשרויות מפתח לפרטיות, אך עצם קיומן יוזמות ממוסדות המכוונות לשמירה על ילדים ברשת, מונעות אפילו את האפשרויות המעטות שמספקת הרשת לפרטיות. ממצאים חושפים כיצד ילדים מבינים ומפעילים את רצונם בפרטיות, לרבות קשת רחבה של טקטיקות יומיומיות בהן ילדים עושים שימוש בניהול פרטיות ברשת. לפרטיותם של ילדים ברשת האינטרנט יתרונות וחסרונות: מחד, המחשב והאינטרנט מאפשרים תחושת חופש מופלאה, הרפתקנות, יצירתיות ועוד. את חסרונותיה של הפרטיות רואים בעיקר הורי הילדים- פעילות הילדים באינטרנט נחשבת מספיק מסוכנת עד לכדי הפרה של אותה פרטיות המבורכת בעיניי הילדים. כשנשאלו ההורים אודות הדאגות העיקריות שלהם מהרשת הם התייחסו: לפורנוגראפיה, שפה גסה, דואר זבל ווירוסים. שימושים של ילדים באינטרנט

=============

"The HomeNetToo project" (2000-2003) הוא פרויקט שטח ארוך טווח על ההתרחשויות המקדימות והמחוללות בחיי הילד וההשלכות של שימוש באינטרנט במשפחות בעלות הכנסה נמוכה. לפרויקט 3 מטרות: 1. לזהות מרכיבים פסיכולוגים וחברתיים העשויים לתרום לפער הדיגיטאלי בשימוש באינטרנט. 2. לבחון את ההשפעות הפסיכולוגיות והחברתיות שיש לשימוש באינטרנט בבית. 3. לקבוע האם לשימוש ביתי באינטרנט הייתה השפעה על הישגים בלימודים. כאשר מי שנבחר להשתתף מעולם לא היה בעל גישה באינטרנט עד כה. בנוסף למאפיינים סוציו דמוגראפיים, ישנם עוד שני מאפיינים משפיעים על השימוש באינטרנט; שליטה במיומנויות מחשב ואהבת המחשב. כמשוער, ילדים עם מיומנויות גדולות יותר בשימוש במחשב (לימוד עצמי, למשל) וילדים האוהבים את המחשב משתמשים במחשב יותר מילדים שאין להם את מאפיינים אלו. מצאנו שילדי הפרויקט שיפרו בצורה מוחשית את מיומנותם בשימוש במחשב לאורך 16 חודשי המחקר וזה מראה את החשיבות שיהיה מחשב בכל בית. המאפיינים המצביים גם השפיעו על הילדים להשתמש ברשת. כפי ששיערנו הצלחה מוקדמת בפתרון בעיות מחשב הייתה קשורה לשימוש יתר ברשת, למרות שהתקלות בבעיות לא פגעה בשימוש. יתרה מכך, קשיים הורידו והצלחות העלו את התקדמות הפרויקט. בניגוד להנחות, ההשפעה של הורים ומבוגרים בהיותם דוגמה לשימוש במחשב, לא השפיעה על שימוש הילדים במחשב. כמו כן, לשימוש ברשת לא הייתה השפעה חברתית שלילית. בלי קשר לזמן ומספר החיבורים, לא היה שינוי במספר החברים ובזמן שהקדישו למשפחה, חברים ופעילויות אחרות כמו ספורט , קריאה או צפייה בטלביזיה

=============

השתתפות חברתית והאזרחית ברשת קהילתית


המחקר חוקר האם וכיצד האינטרנט יכול להגביר מעורבות והשתתפות בקהילות המקומיות שלנו. האם רשת של שרותים ותוכן מקומיים אכן נמצאת בשימוש על ידי חברי הקהילה? ואם אכן היא בשימוש, איזו השפעה (אם בכלל) יש לה על היחס וההתנהגות הקהילתית, כגון חברות בארגון התנדבותי, רגשות של התחברות קהילתית, אקטיביזם בנוגע לנושאים קהילתיים וכיו"ב? בסקר נשאלו המשתתפים על המעורבות הקהילתית שלהם, חברות בארגונים, השתתפות לא פורמאלית בקבוצות, שימוש באינטרנט, מעגלים חברתיים, יעילות קולקטיבית קהילתית, סגולות פסיכולוגיות, שינויים משמעותיים בעת האחרונה בצורת החיים, ודמוגרפיה בסיסית. המחקר מציג עדות שאנשים בבלאקסברג עושים אכן שימוש בשירותי ותוכן האינטרנט המותאמים מקומית ושהניסיון הכללי שלהם עם האינטרנט ושהשימוש הספציפי שלהם של האינטרנט למטרות חברתיות ואזרחיות- יחד עם עוד התנהגויות ואמונות כלליות מותאמות קהילה, (יעילות קולקטיבית קהילתית ותמיכה חברתית)- יכולים להשפיע על מעורבות קהילתית והתחברות. המחקר מציג גם תוצאות שהראו, שהשימוש באינטרנט, עשוי לפעמים לחתור תחת השתתפות קהילתית. אנשים שהינם בעלי ניסיון רה באינטרנט, אבל אינם משתמשים באינטרנט למטרות חברתיות, פעילים פחות בקהילה. אלו שיש הם יותר ניסיון אינטרנט, אבל אינם משתמשים באינטרנט למטרות חברתיות, שייכים לפחות ארגונים קהילתיים, ואלה המשתמשים באינטרנט למטרות חברתיות, נוטים להיות מעודכנים פחות במידע


בני נוער באינטרנט:

======

מחקר זה מנסה לענות על השאלות האם בני נוער משתמשים באופי האנונימי וחסר הפנים שבדרך-כלל מאפיין את התקשורת ברשת על מנת לחקור את זהויות, או שהם מפצים על חוסר הראות באמצעות פיתוח דרכים חדשות לבטא זהות במדיום האינטרנטי? האם בני נוער מנצלים את הנגישות למידע חיצוני ((outreach capabilities של האינטרנט על מנת לחפש תמיכה חברתית, ורומנטיקה, ודנים בנושאים משמעותיים אך קשים כמו מוצא, מין ומחלות עם זרים , או האם הם מעצימים ומתחזקים קשרים קיימים ע"י התקשרות ברשת עם חברים ומשפחה. מסקנות: 1. התקשורת המקוונת היא דרך השימוש הפופולארית ביותר באינטרנט בקרב בני הנוער כאשר IM היא הפופולארית מבין שיטות ההתקשרות באינטרנט. 2.מחקרי הצ'אט והפורומים מצביע על כך שמתבגרים משתמשים באינטרנט בכדי לדון בנושא מוצא וגזע, מין ומחלות עם זאת, המחקר לא ענה על השאלה מהן ההשפעות של האינטרנט על מתבגרים..

============================================================

שליטה, שחרור (emancipation) וסטאטוס – הטלפון הנייד במערכת יחסי השליטה של מתבגרים עם הוריהם ועם קבוצת השווים (peer group)/ Rich Ling & Brigitte Yttri


בעבודה זו בחנו כיצד מתבגרים מעורבים שבני סוגים של מערכות יחסי-כוחות. מצד אחד נמצאים יחסיהם עם הוריהם, המבוססים על מערכות מסורתיות וחוקיות-רציונאליות של כוח, שבהם ההורים קובעים היבטים רבים במצב ילדיהם. בניגוד לכך, הסטאטוס של המתבגר בתוך קבוצת השווים יותר מושג מאשר מתקבל. במצב זה, יכולתו של הפרט לבצע מניפולציה על סמלים ולפתח זהות אישית היא הדרך שבה הוא/היא יכולים לצבור השפעה בתוך הקבוצה. בהקשר זה נעשתה היכרות עם הטלפון הנייד. הקהילה, הבית ואף המשפחה אינם מהווים עוד את יחידת התקשורת; אלא זהו האדם הפרטי. לפיכך, ההורים אינם יכולים עוד לטעון לשליטה מונופוליסטית או להשגחה על השימוש בטלפון. הילדים פשוט משכו את השטיח מתחת לתביעה זו. הטלפון הנייד הנמיך את הסף לגישה טלפונית. הוא עושה זאת במצב שבו המתבגרים מייחלים לפתח מגע עם חברים ולשחרר עצמם משליטת הוריהם. בו בזמן, הורים עשויים לראות צדדים חיוביים ושליליים במכשיר. הסגנון, התוכן, העיצוב ומערכת יחסי הכוחות בין מתבגרים והוריהם מחד ובין מתבגרים לחבריהם מאידך לבשו צורות חדשות והתבטאו באופן שלא היה אפשרי בעבר. משמעות הטכנולוגיה החדשה והפוטנציאל הרחב שלה לתקשורת היא שרק עתה אנו מתחילים למיין ולהבין את הדרכים שבהן נעשה שימוש בטכנולוגיה, מטרות השימוש בה והשלכותיה.


טכנולוגיות תקשורת וחבריות בזמן מעבר מלימודי תיכון לקולג'

============================================

אנשים שומרים על מספר מוגבל של מערכות יחסים אישיות. חוקרים מעריכים כי בדרך כלל אנשים שומרים כ 10-20 של מערכות יחסים חשובות מתוך כ 1000 אנשים אשר איתם האדם נמצא באינטראקציה או היכרות. כאשר אנשים נפרדים, מתרחקים, שני גורמים תורמים לדעיכה של מערכות יחסים מקוריות. הראשון, הוא כי קשה מאוד לתקשר עם אנשים במיקום המקורי אותו האדם עזב. השני, יצירת מערכות יחסים, קשרים במיקום החדש מצריכה זמן ותשומת לב, אשר אותו אדם היה צריך להקדיש לצורך שמירה על קשרים קודמים. כתוצאה חברות משתנה לאחר מעבר: אחד עלול לנתק את קשריו הקודמים או לחילופין להעביר קשר מרשימה פעילה לרשימה של אלה אשר להם שולחים כרטיס ברכה בחגים. טכנולוגיות טלקומוניקטיביות – תקשורת מילולית ממרחק – יכולות לשנות את כמות התקשרות ואת סוגה בין אנשים אשר מרוקחים אחד משני גיאוגראפית, ותקשורת זו יכולה לאפשר להם לשמור על חברות ממרחק. במידה וקשרים, חברויות נשמרות בעזרת תקשורת כפי שמציע Duck, אזי חברויות וקשרים בין אלה אשר מתגוררים במרחק אחד משני, יטעו לא להתפרק ככל שאנשים אלה יתקשרו יותר. הממצאים מצביעים כי כאשר תלמידים עוברים מבית לקולג', הם מפחיתים גם מתקשורת וגם מקרבתם עם חבריהם מתיכון – המשמעות של החיבור הפסיכולוגי. אותו השפעה פוקדת את יחסיהם עם חברים אותם הם מכירים בסמסטר הראשון בקולג' כאשר הם מתקדמים בקריירת הקולג' שלהם. להפתעת החוקרים, כאשר בחנן מודלים שונים של כלי התקשרות, תקשורת בעזרת הדוא"ל ו הIM אמורה לעכב את הירידה בקרבה אך התקשורת בטלפון ופנים מול לא. הדבר התגלה כהיפוכו. תקשורת הטלפון היא זו שבעזרתה ניתן לצפות קרבה פסיכולוגית בכל זמן נתון. אחת הסיבות היא שתדירות התקשרות באמצעים ממוחשבים מושפע פחות ממרחק מאשר הטלפון. לסיכום דוא"ל ותוכנות למסרים מיידייםהם אלה שנעשה בהם שימוש רב ביותר . החוקרים מציינים לבסוף את הגגורם הכלכלי כגורם משמעותי

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.