Fandom

Scratchpad

Kennismanagement

212,897pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0
Kennismanagement

Op 19 december 2007 werd in PMR verband de concept-notitie:"Kennismanagement bij de Projectorganisatie Mainportontwikkeling Rotterdam" geschreven. In die notitie stond o.a. "kennis is niets meer en niets minder dan geordende en betekenisvol gestructureerde informatie" en het doel van de notitie: nl. een aantal mogelijkheden beschrijven om te komen tot een coherent systeem van kennismanagement voor PMR. Op basis hiervan kunnen we komen tot een prikkelende gedachtenwisseling over de fundamenten van het kennismanagement en over de wegen die we in willen slaan. Inhoudsopgave van de notitie:

 • Doel van deze notitie
 • Inleiding
 • Doel
 • Doelgroepen
 • Beschikbare informatiebronnen
 • Selectie van kennis
 • Ontsluiting en beschikbaarstelling van kennis
 • Kennis uitdragen
 • Vraagstelling
 • Voorbeelden
 • Kennismanagement Betuweroute
 • Wiki’s
 • Hoe nu verder
 • Bijlage: K.M. Architectuur (Voorstel) 7

Also on Fandom

Random wikia