FANDOM


Kennismanagement

Op 19 december 2007 werd in PMR verband de concept-notitie:"Kennismanagement bij de Projectorganisatie Mainportontwikkeling Rotterdam" geschreven. In die notitie stond o.a. "kennis is niets meer en niets minder dan geordende en betekenisvol gestructureerde informatie" en het doel van de notitie: nl. een aantal mogelijkheden beschrijven om te komen tot een coherent systeem van kennismanagement voor PMR. Op basis hiervan kunnen we komen tot een prikkelende gedachtenwisseling over de fundamenten van het kennismanagement en over de wegen die we in willen slaan. Inhoudsopgave van de notitie:

 • Doel van deze notitie
 • Inleiding
 • Doel
 • Doelgroepen
 • Beschikbare informatiebronnen
 • Selectie van kennis
 • Ontsluiting en beschikbaarstelling van kennis
 • Kennis uitdragen
 • Vraagstelling
 • Voorbeelden
 • Kennismanagement Betuweroute
 • Wiki’s
 • Hoe nu verder
 • Bijlage: K.M. Architectuur (Voorstel) 7

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.