FANDOM


I. Innledning:

a. Bakgrunn

b. Perspektivene

II. Definisjon

a. PLA (John skriver her)

b. Aksjonsforskning (Eva skriver her)

c. Felleskaplig organisering (Susan skriver her)

d. Rådsmetodikk (Farhad skriver her)

e. Felles kjerne (fritt innspill)

III. Bruksområde

IV. Hvordan deltakende metoder praktiseres i realiteten

V. Fallgruver

a. Deltakende metoder versus medvirkning og medbestemmelse

b. Hva som ikke er deltakende (ikke gjøres)

VI. Bakgrunn for deltakende metoder

VII. Dialog med aksjon som siktemål


Metafor: Treet med røtter, stamme, grene (Det John illustrerte) Konseptdokumentet skal være: 1. Lettfattelig 2. Selvspredende 3. Fremstillende

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.