Fandom

Scratchpad

Kjerneverdi

212,984pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

I. Innledning:

a. Bakgrunn

b. Perspektivene

II. Definisjon

a. PLA (John skriver her)

b. Aksjonsforskning (Eva skriver her)

c. Felleskaplig organisering (Susan skriver her)

d. Rådsmetodikk (Farhad skriver her)

e. Felles kjerne (fritt innspill)

III. Bruksområde

IV. Hvordan deltakende metoder praktiseres i realiteten

V. Fallgruver

a. Deltakende metoder versus medvirkning og medbestemmelse

b. Hva som ikke er deltakende (ikke gjøres)

VI. Bakgrunn for deltakende metoder

VII. Dialog med aksjon som siktemål


Metafor: Treet med røtter, stamme, grene (Det John illustrerte) Konseptdokumentet skal være: 1. Lettfattelig 2. Selvspredende 3. Fremstillende

Also on Fandom

Random wikia