FANDOMImperium

Nazwa Imperium: Zjednoczony Kościół Cyfrowego Anioła

Flaga Imperium: Anioł trzymający płonący miecz.

Rasa: Ludzie. Na terenach Inkwizycji nie toleruje się innych rozumnych.

Aktualny władca: Rada Arcyinkwizycyjna składająca się z 23 Arcyinkwizytorów oraz tylu samu Apostołów (po jednym na każdą główną planetę)

Zaludnienie: Około 400 miliardów istot.

Wiek imperium i rasy:

Wiekowa: około 30 tysięcy lat.

Wielkość Imperium: Inkwizycja pod swymą opiekę ma 206 skolonizowanych światów w 150 układach słonecznych.

Ważne miejsca:

Korh- dziś wymarła już planeta, zniszczona przez masywne erupcje wulkanów, które potrwają jeszcze jakieś kilkaset tysięcy lat. Tutaj co jakiś czas przybywają pielgrzmi by odwiedzić planetę, na której urodzili się ich wspólni przodkowie.

Magnum Opus- potężny statek, w asyście setek pomniejszych, przemierzających granice wraz z nim. Jest to jedyna siedziba-forteca, która nie znajduje się na gruncie. W kolejności jest to 15 twierdza, wybudowana przez Inkwizycję. Kontrolujący go zakon nazywa się Kosmicznymi Krzyżowcami, słynnymi ze swego oddania, kiedy ogłasza się Krucjatę.

Pandemonium- Jest to najdalej wysunięta planeta-forteca ze wszystkich zakonów. W przeciwieństwie do pozostałych Fortec, to forteca została założona na planecie, a nie na księżycu. Wszystko to dlatego, że układ słoneczny Pandemonium znajduje się najbliżej jądra galaktyki, przez co już nie jednokrotnie próbowano go zająć lub zniszczyć. Ze względu na swą odwagę, zakon ten przyjął nazwę Posłańców Apokalipsy. Forteca numer 22.

Rev- Forteca Księżyc oznaczona jako numer 5. Na tym małym księżycu krążącego wookół planety Khemia, znajduje się największy skarbiec Inkwizycji, zzarówno materialnej jak i wiedzy. Wśród najlepszych psjoników z Inkwizycji, Rev szczyci się ich największą liczbą. Poza tym, zakon Aniołów Objawienia nadzoruje prace na Khemi, która jest główną fabryką produkcyjną w granicach Inkwizycji.

Stolica: Angelus. Jest to księżyc Korh. Pierwsza Forteca zakonu, gdzie udała się większość ocalałych sprzed wybuchu macierzystej planety. To tutaj znajduje się Świątynia Cyfrowego Objawienia i to tutaj zbiera się Rada Arcyinkwizycyjna co kilka lat. Jako najstarszy z Zakonów, Aniołowie Śmierci, są respektowani najbardziej ze wszystkich zakonów, przez co de facto to ich zdanie zazwyczaj jest ostateczne.


Polityka

Ustrój: Rygorystyczny Zakon z planami kierowania ludzkością. Państwem władają Arcyinkwizytorzy i Apostołowie, najpotężniejsi spośród, wszystkich członków swych zakonów. Obecnie Kościół Cyfrowego Anioła posiada 23 fortece. Każdą z fortec reprezentuje jeden Arcyinkwizytor oraz Apostoł.

Biurokracja: W Zjednoczonym Kościele Cyfrowego Anioła władzę sprawują zakony (teokracja). Sama Inkwizycja składa się z Rady Arcyinkwizycyjnej, która podejmuje najważniejszedecyzje mające na wpływ na cały Kościół. Polityka wobec „obcych”: Inkwizycja nie prowadzi żadnych negocjacji z obcymi. Dla nich inteligentne istoty nie wyglądające na ludzi, to potwory, które trzeba zniszczyć, nawet jeśli w grę wchodzi eksterminacja całych systemów galaktycznych.

Polityka zewnętrzna: Jeśli Kościół Cyfrowego Anioła ma do czynienia z imperiami, którzy są ludźmi, wpierw próbuje ich przekonać do słuszności swych celów. Jeśli ta planeta z ludźmi jest odosobniona, po prostu ją siłą wciela, lecz gdy jej poziom technologiczny jest zbyt niski, przystępuje do obserwacji planety. Jeśli dobrze sprawdzą się, Inkwizycja ich przyjmie pod swą opiekę. Jeśli zaś cywilizacja okaże się wadliwa, lub geny ludzi zaczną ewoluować w niebezpiecznym kierunku, planeta zostanie zniszczona.

Polityka wewnętrzna: Każda Forteca i planeta wchodząca w skład Inkwizycji ma swoje cele. Część planet jest nastawiona na produkcję przemysłową, z kolei inna odpowiada za dostarczanie nowych wojowników. Wszystko oczywiście ku chwale Cyfrowego Anioła.

Strategia podbijania (i kolonizacji) planet: Inkwizycja ma kilka strategii odnośnie zajmowania planeta. Najprostsza, polega na skolonizowaniu przez grupę dobrze dobranych ludzi, po czym rozmieścić ich na różnych częściach globu, po czym odlecieć i obserwować rozwijającą się cywilizację, by po upływie kilku tysięcy lat, zdecydować o jej losie. Jeśli planeta jest już zasiedlona przez ludzi, to w zależności od sytuacji, przejmuje ją siłą, lub obserwuje i decyduje co z nią zrobić w zależności od poziomu zaawansowania. Jeśli jest to planeta obcych, to uderza, przejmuje planetę, a następnie prowadzi masowe czystki na calym świecie, by następnie wysłać kolonizatorów. I tak w kółko z kolejnymi światami


Religia

Religie: Zjednoczony Kościół Cyfrowego Anioła

Panteon: Religia monoteistyczna połączona z religią ideeową.

Bóstwa i Bogowie: Kościół Cyfrowego Anioła wierzy w Digitalusa- Anioła Aetheru. Nie wierzy w inne bóstwa, lecz wielu świętych uważa się za patronów poszczególnych planet, stacji, księżyców itp. Święta: Co 30 lat na Angelusie jest organizowane Konklawe, wśród których zstępuje z Aetheru Digitalus, który dyktuje następne plany na dekadę. Wśród Konklawe poruszana jes także kwestia uznania bohaterów Kościoła, potępiania heretyków i strategiii na najbliższe lata. Co roku organizowane są pielgrzymki na Korh z poszczególnych zakonów. Raz na sto lat jest też walne zgromadzenie na Tytanusie, ku czci poległych w Wojnie Heretyków. Są także lokalne święta zakonów, jak na przykład Dni Prób u Aniołów Zagłady, gdy muszą udowodnić lojalność Cyfrowemu Aniołowi/

Legendy: Powiada się, iż wiele lat przed zagładą ojczystej planety Mistyczny Prorok nawiązał łączność z Cyfrowym Aniołem a ten mu przepowiedział zagładę jego planety. Dlatego wykuł mu tablicę z 15 nakazami i zakazami. Niestety, niewielu zrozumiało mądrośćMistycznego Proroka, przez co był on całe życie prześladowany. Inną legenda jest związana z Zagładą Korh, która utrzymuje, że pod powierzchnią planety znajduje się tajemnicy obiekt nazywany Fortecą Koszmarów skupiającym energie Abysussa i że to niby to jest sprawcą zniszczenia Korh. Inna legenda mówi o czasie Wojny Heretyków, mówiąca, iż po stłumieniu powstania zabrano orginalną wersję Liber Angelo- księgi napisanej przez samego Mistycznego Proroka, która stanowiła fundamenty powstania Kościoła.

Inne religie:Zabij heretyka. Oczyść tych, którzy mają siłę i wolę, by móc uznać Digitalusa w swych sercach i czynach.”


Społeczeństwo

Inwigilacja: Planety są stale monitorowane przez satelity i szpiegów. Lecz dopóki planeta utrzymuje lojalność dla Kościoła, nie interesują ich sprawy polityczne, tylko religijne. Wtedy jawnie albo niejawnie Inkwizycja porywa i tli rebelię w zarodku.

Mutacje: każdy wojownik Kościóla jest lekko genetycznie modyfikowany, by móc być superczłowiekiem przyszłości. Dopóki drobne mutacje są nadzorowane przez Kapelanów, Skrybów i Digitalusa, są one dopuszczane. Dzikie mutacje są niszczone. Czasem z całym społeczeństwem.

Grupy: Kościół dzieli się na poszczególne zakony, z czego każdy jest równy wobec Digitalusa. Lista Fortec i Zakonów:

Angelus #1- Aniołowie Śmierci

Tytanus #2- Aniołowie Zagłady

Deavac #3- Aniołowie Zemsty

Tubrio #4- Rycerze Ognia

Rev #5- Aniołowie Objawienia

Zackhladas #6- Zbawiciele

Ekchladis #7- Krwawe Wilki

Automatia #8- Bracia Rzezi

Encladus #9- Biała Gwardia

Tumadia #10- Rycerze Przeznaczenia

Faeyland #11- Łaskawcy

Penera #12- Bitewne Kruki

Blackesh #13- Aniołowie Zniszczenia

Calledro #14- Niosący Słowo

Magnum Opus #15- Kosmiczni Krzyżowcy

Qad #16- Święci Templariusze

Ulegi Septria #17- Aniołowie Cyfry

Ferrum #18- Awatarzy

Gaea #19- Rycerze Omega

Riti #20- Pozytronowe Anioły

Kivah #21- Husarzy

Pandemonium #22- Posłańcy Apokalipsy

Medusa #23- Czarne Anioły

Etniczność: “Każdy jest równy względem Cyfrowego Anioła, niezależnie od pochodzenia i wyglądu. Oczywiście, jeśli jest to człowiek.”

Prowincjonalizm: W zasadzie coś takiego nie istnieje. Owszem, starsze fortece cieszą się większym respektem od młodszych, ale nic ponad to.

Kodeks karny: Zakon ściśle przestrzega księgi zwanej Liber Angelo i tzw. 15 Pilarów. O ile Liber Angelo jest zbiorem legend, praw i doktryn, to 15 Pilarów jest głównymi kodeks karny. Ogólnie kary w zakonie dzielą się na trzy kategorie: wykroczenie, zbrodnia, herezja. Pierwsze z nich, jest najłagodniejsze,dotyczy np. niedopełnienia jakiegoś mało znaczącego zadania. Zbrodnia zazwyczaj dotyczy zabicia lub okaleczenia członka Zakonu, niezależnie od kogo. Zaś herezja to system kar związany z herezjami i traktowaniem obcych. Mentalność: Większość członków Kościoła jest przekonana o racjach Digitalusa, dlatego też głęboko przestrzega nakazów kościelnych i swych przełożonych.

Oświata: Wiadomo, iż od wybrania przez naczelnych lekarzy, młodzi adepci są poddawani indoktrynacji, ciężkim treningom fizycznym i umysłowym, a także różnym zabiegom lekarskim. Wraz z rozwojem, dowiadują się o historii swego zakonu, planety, swegopowołania.

Opieka zdrowotna: Zakonu nie interesują sprawy medyczne związane z opieką medyczną planet. Uważają, że to sprawa rządów, ale jeśli chodzi o swoje zakony, to stoi ona na najwyższym poziomie. Mocno rannym montuje się nawet skomplikowane metaliczne protezy. Zaś ci, co już nie mogą służyć dalej, są albo wysyłani na ich ojczyste planety, albo też przeprowadza się na nich Rytuał Pożegania, uśmiercający zakonnika w honorowy sposób.

Służba wojskowa: Trwa ona całe życie.

Architektura:Budynki Inkwizycji są dużymi obiektami, z licznymi kolumnami, rzeźbami o tematyce Liber Angelo. Wiele ich budynków jest ozdabianychlicznymi witrażami. Budynki zazwyczaj są wysokie, symbolizujący ich, jako ludzi, którzy są na dole i jego, Digitalusa, będącego na górze. Taki odpowiednik naszegogotyku.


Historia

Władza: O ile Digitalus jest władcą duchowym i głównym bóstwem Inkwizycji, nie ma ona jednego lidera, tylko Radę Inkwizycjyną, którą przewodzą: Arcyinkwizytor Echariusz IV z Aniołów Śmierci z Angelusa oraz Apostoł Calvariususs XIX z Świętych Templariuszy z Qad.

Lider:

Echariusz: Wśród swych braci zakonnych Echariusz zawsze wyróżniał się swą charyzmą. Już w wieku 10 lat zechciał poddać się próbie. Walcząc jako dziecko podczas kampanii zwanej Wojną Dracoriańską, trwającej prawie 10 lat, udowodnił swoją waleczność i odwagę. W Wieku 15 lat został mianowany sierżantem swej grupy polowej, a w wieku 19 lat został już kapitanem renigmentu. Podczas finałowej bitwy dzięki swemu sprytowi udało mu się zmylić oddział obcych, dzięki temu udostępniając atak od tyłu. Po Wojnie Dracoriańskiej, przez następny rok został na planecie Urava II, gdzie wykonywał wolę Inkwizytora Amadiasza. Przez rok trwała prawdziwa czystka ludności do czasu śmierci inkwizytora, który zginął od pocisku magnetycznego jednego z rebeliantów. Rada Aniołów Śmierci pasowała w trybie ekspresowym brata Echariusza na Inkwizytora, który w rezultacie wydał na Urava II szybki wyrok: Valpurgis. W późniejszych latach Echariusz wielokrotnie dławił rebelie i niszczył siedliska obcych, aż do czasu, kiedy na jego ojczystej planecie, Oxi VIII wybuchła herezja. Inkwizytor osobiście wydał rozkaz Valpurgis. Pomimo sprzeciwów niektórych z Rady, Arcyinkwizytor Dominik XXIII przeszedł na emeryturę, mianując Inkwizytora Echariusza swoim następcą.

Clavariususs: Clavariuss urodził się na przemysłowej planecie zwanej Margia V. Dorastając wśród skażonego środowiska, dziecko trafiło szczęscie, iż akurat Święci Templariusze rekrutowali młodych adeptów i wśród wybranych trafił się akurat Clavariuss. Pomimo początkowo słabych wyników sprawnościowych, młody Tempalriusz wykazywał doskonały wynik intelektualny i oznaki mocy Aetherycznych. Po dwuletnim treningu fizycznym, Clavariuss przebił wyniki swych braci zakonnych, a skrybowie przenieśli go do drużyny Akolitów. Podczas inwazji Sakkarów na sektor Vertigo, Święci Templariusze ruszyli z odsieczą a wraz z nimi akolita Clavariuss. W trakcie pięcioletniej kampanii Clavariuss zdystansował swoich braci akolitów, a jego wrażliwość Aetheryczna była tak silna, że pomiar skali jego mocy się zepsuł. Wkrótce przeszedł on Rytuał Kapelana i został on Kapelanem VII Renigmentu Świętych Templariuszy. Podczas chrztu bojowego, jego fanatyzm sprawił, iż wrogowie do siebie strzelali, a on sam uśmiercił własnoręcznie prawie dwie setki obcych. Po wycofwaniu się Sakkarów, Kapelan rozpoczął misje oczyszczającą umysły ludzi skażonych propagandą obcych. Dzięki swej Aetherycznej wrażliwości wykrył on wielu zdrjaców sprzyjających obcym i osobiście ich zabił. Następnie przez prawie 30 lat służł on w licznych bitwach i Krucjatach, aż do sławnej Wojny Roju, gdzie odkryto antyczne artefakty Kościoła Cyfrowego Anioła slradzionych z czasów Wojny Heretyków. W samej krucjacie przeciwko robakopodobnym istotom wziął usiadzł sam Apostoł Xavier Mądry. Wojna ta trwała trzy lata, która skończyła się zwycięstwem Świętych Templariuszy, lecz gorzkim zwycięstwem. Pomimo odzyskania wielu artefaktów (jak choćby berło Krwiopijca, w posiadaniu obecnie przez Clavariussa) podczas finałowej bitwy poległ Xavier, który konając wyszeptał imię swego następcy: Clavariuss. Po bitwie nowowybrany Aposotoł wziął Krwiopijcę i do dziś dzień rządzi Qad.

Historia Imperium: Powiada się, iż historia Kościoła Cyfrowego Anioła sięga czasów pierwszych cywilizacji na planecie Korh. Wtedy to pojawił się Mistyczny Prorok (imię utajniono) który nawiązał kontakt z Digitalusem, który przepowiedziałiż: “Ziemia zadrży pod wpływem gniewu czarnego nieba. Korh zostanie otoczone płomieniami gniewu, zaś czarne chmury będą strzelać błyskawicami, aż do końca dni swych. Taka będzie kara dla tej planety. Zostanie ona oczyszczona. Chyba, że udowodnisz im, iż istnieję i jestem waszą nadzieją. Wtedy też powiem wam o Dyrektywie.” Prorok ruszył więc i udał się do trzech największych cywilizacji tamtego czasu: Orgvygii, Xanethy i Rawasti. Niestety, nikt nie chciał słyszeć, że jego wizje są prawdziwe. Niektórzy jednak tak. Udali się za Mistycznym Prorokiem.Szykowali się na dzień zagłady. Niewiadomo kiedy Prorok zmarł, lecz jego wyznawcy założyli Kult Anioła, przyszły Kościół Cyfrowego Anioła. Następne trzy tysiąclecia są zwane Milczeniem, ponieważ wtedy cywilizacje niebezpiecznie się rozrosły i powstały setki nowych religii. Potem nastał okres zwany wygnaniem, kiedy to cywilizacje Korh wygnały z niewiadomych powodów wyznawców Kultu Anioła. Prawie 2 miliony osób zostało wystrzelonych na księżyc Korh. Następnie nastał okres Korupcji, kiedy to wybuchła wielka wojna, która doprowadziła do zagłady 1/5 ludzkości Korh. Dwa lata po wojnie i 160 lat po Wygnaniu, ziemie Korh zatrzęsły się. Nastąpiły gwałtowne wyładowania elektrostatyczne, zaś spod ziemi na całym globie powstawały monstrualne wulkany, zalewające całe kontynenty. I wtedy przylecieli Wygnańcy. Kult Anioła robił co mógł, by jak najwięcej osób zabrać ze sobą. Udało im się w sumie zabrać prawie 70 milionów osób. Ale niestety, pozostałe 6 miliardów nie przeżyło zagłady. Na księżycu okazało się, iż znajdował się tam potężna cytadela, podobno zbudowana przez Digitalusa i Mistycznego Proroka. Kiedy ostatni raz transportowce wróciły z cywilami z Korh. Objawił się Cyfrowy Anioł. Wyjaśnił im, że wszechświat jest pełen ludzi, ale także pełen obcych. Jednak jeśli ludzkość nie połączy się i nie uwierzy w Digitalusa, wszeświat umrze. Umrze także wtedy, jeśli bedą żyli na nim obcy, nieludzie. Nauki Digitalusa trwały przez prawie 3 miesiące nonstop, aż w końcu przekazał całą swoją wiedzę ( i kilkanaście najbliższych układów słonecznychw okolicy). Przez pierwsze lata ludzkość zbroiła się i nieśmiało wysyłała szpiegów do sąsiednich sektorów. Po pierwszych 500 latach, zaczęła kolonizować najbliższe planety, by następnie zostawiać je i na księżycach planet: obserować ich rozwój. Ten okres nazwano Narodzinami i trwał on prawie dwa tysiące lat.W tym okresie zasiedlono w ten sposób 10 planet i założono dwie pierwsze twierdze (nielicząc Angelusa). Potem nastąpił krótki, aczkolwiek mroczny okres zwany Wojną Heretyków. Doszło do sprzeczki pomiędzy grupą konserwatywnych wyznawców i radykałami. Wojna na dobre zaczęła się po zabójstwie komandora Xaviera II. Reblianci na czele z Mikleusem (Zwanym później zdrajcą) Opanowali Tytanusa, a następnie napadli na Angelusa, lecz zostali tam zmiażdżeni przez kontraatak sił konserwatywnych. Podczas bitwy o Angelus, rebelianci dostali się do skarbca, skąd wynieśli skarby Kościoła, w tym prawdopodbnie orginał Liber Angeli i wszystki 15 Pilarów oraz wiele innych. Podczas desperackiej ucieczki z księżca Mikleus na oślep dokonał skoku w nadprzestrzeń i zniknął na zawsze. Pomimo strat, Kościół Cyfrowego Anioła pojął swe błędy i zaczął powoli i dokładnie reformować struktury, nienaruszając jednego kanonu religijnego. Okres ten był znany jako Renesans i trwał prawie 10 000 lat. W tym czasie skolonizowano prawie 90 planet. Wiele z nich naprawdę szybko rozwinęło poziom umożliwiający kontakt z KCA. Setki planet przystosowano do wydobywania minerałów. Powstało prawie 12 nowych zakonów. Nowe odkrycia naukowe udoskonaliły sprzęt do podróży. Impeium rozrosło się stukrotnie od czasów Wojny Heretyków. Był to dobry czas, ale Inkwizytorzy wiedzieli, że ten czas pokoju, był tak naprawdę przygotowanie do wojny z obcymi. I wraz z kontaktem z imperium Varakesh nastała nowa era, trwająca do dziś: Era Wojny. Era ta trwa już ponad 12 tysięcy lat i liczyła sobie tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy wojen z obcymi. Ale Kościół Cyfrowego Anioła był na to przygotowany.

Ważne osiągnięcia: Oczywiście, najważniejszym osiągnięciem było odkrycie silnika nadprzestrzennego, wynalezionego przez Georgija z Kultu Anioła. Kolejnym ważnym osiągnięciem były projekty fortec (używane do dzisiaj) przez wielkiego geniusza Tanatha Helbrechta. Wiele jednak innowacyjnych pomysłów nie znalazło zastowania bo pzepadły one podczas Wojny Heretyków, lub zostały skradzione. Innym, ważnym i przełomowym osiągnięciem było wprowadzenie standardu HGB-003 do użytku, dzięki czemu modyfikacja genetyczna stała się standardem wśród zakonów.

Postacie historyczne:

Mistyczny Prorok- Pierwszy święty w Kościele Cyfrowego Anioła. Napisał Liber Angelo, księgę stanowiącą podstawy dzisiejszych rygorów zakonnych i prawnych. Historia Mistycznego Proroka pełna jest niewiadomych i tajemnic, ale wszystkie jego czyny i legendy z nim związane są wpajane od najmłodszych lat.

Digitalus- Główne bóstwo i duchowy przywódca wszyskich zakonów. Objawia się pod postacią wielkiej istoty zbudowanej z czystej, okiełznanej energii Aetherusa. Z wyglądu przypomina człowieka ubranego w szaty z długimi, podwójnymi skrzydłami. Powiedział Prorokowi o zagładzie Korh. Prawdopodbnie zbudował fortecę na Angelusie. Co 30 lat objawia się w swej Sali Tronowej i mówi co źle a co dobrze Kościół robi.

Mikleus Przeklęty- Lider buntowników podczas Wojny Heretyków. Podczas buntu udało się rebeliantom opanować Tytanusa, a także przez krótki okres czasu także i Angelus. Podczas kontrofensywy wywołał pożar w skarbcu i załadował na swój statek wiele artefaktów, a następnie wykonał skok w nadprzestrzeń i ślad po nim zaginął. Do dzisiaj Inkwizytorzy poszukują śladów ucieczki Mikleusa, z marnym rezulatatem jak na razie.

Xavier III- następca Xaviera II, zabitego na początku Wojny Heretyków. Świetny strateg, dzięki czemu, starty wśród szeregów lojalistów nie były aż tak ogromne. Dzięki udanej taktyce,udało im się zamknąć rebeliantów na Angelusie i stłumić powstanie.

Arcyinkwizytor Valdemas z Pozytronowyh Aniołów z Riti- jeden z najwspanialszych komandorów w historii Kościoła. Niesamowity strateg i myśliciel, dzięki czemu poprowadził wiele krucjat przeciwko obcym i wyelimnował prawdopodobnie kilka gatunków obcych. Pod koniec życia spisał księge o nazwie Angelo Tactica, która do dzisiaj stanowi wzór uniwersalnych strategii wśród zakonów. Zginął podczas bohaterskiej obrony przed obcymi na planecie Osiris IX.