Fandom

Scratchpad

Koncepcja młodopolskiego artysty i sztuki

219,435pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share
Cyganie, dandysi, dekadenci Koncepcja młodopolskiego artysty i sztuki
Strona główna
Evviva l'arte! (wiersz)

Sztuka i artysta stały się w Młodej Polsce centralnymi zagadnieniami, które dyskutowano na łamach prasy, w programach literackich, a także w poezji, prozie i dramacie. Charakter rozważań określi­ło najmodniejsze hasło epoki, czyli postulat „sztuka dla sztuki" głoszony przez Miriama i przez Przybyszewskiego, podchwycony przez licznych poetów, zresztą stosowany także do innych dzie­dzin sztuki niż literatura, a więc do malarstwa, i muzyki, i aktorstwa. Założenie „sztuka dla sztuki" zupełnie zmienia koncepcje pozytywistów na ten temat. Przede wszystkim budzi wstręt artystów samo myślenie o użyteczności sztuki, o jakimkolwiek utylitaryzmie czy tendencyjności. Podobne tym zabiegi są szarganiem świętości, obrazą idei. Młodopolscy twórcy powołali bowiem mit Sztuki przez duże S; sztuki wyzwolicielki, która sama w sobie i sama dla siebie jest ideą, uszlachetnia poprzez samo tworzenie i kontemplację piękna.

MapaMysliArtysta

Stanisław Przybyszewski w Confiteorze ukazuje artystę jako kapłana sztuki - najwyższej religii; jest człowiekiem, który stoi nad innymi ludźmi, gdyż tylko on rozumie sztukę. Jednak w zakończeniu swojego wywodu Przybyszewski wspomina o tym, że artysta, jako "praduch", tkwi w narodzie, utrzymując tożsamość narodową.

Bóg natomiast jest absolutem - bytem idealnym, niedostrzegalnym, niepoznanym, rozumianym przez artystę.

Wyznawcy tych założeń chętnie zwrócili się ku idei romantycznej - portret wyobcowanego, samot­nego, wywyższonego ponad tłum poety (np. wizja na szczycie Mont Blanc) był im ogromnie bliski. Miriam głosił, że poeci powinni tworzyć elitę kulturalną - wąską grupę znawców doskonalących ar­tyzm, tworzących właśnie „sztukę dla sztuki". Przybyszewski - podążając za tezami Schopenhauera - w sztuce widział „prawdę o duszy" człowieka, ucieczkę przed złem zwykłego świata. „Evviva l'arte"! - pisał Tetmajer: „choć życie nasze splunięcia niewarte, evviva l'arte" (niech żyje sztuka).

Temat poezji, sztuki i artysty to także jeden z podstawowych motywów "Wesela Wyspiańskiego. Przypo­mnijmy choćby poglądy Racheli i całą „siłę sprawczą" poezji, która dokonuje dzieła przemieszania światów:, realnego i fantastycznego.AntykŚredniowieczeRenesansBarokOświecenieRomantyzmPozytywizmModernizm20-lecieWspółczesność
Modernizm (Młoda Polska)
Modernizm
Wypracowanie
Uploadimage
Wszystkie artykuły, obrazki i szablonyZaloguj się
NewsNowe stronyToDoCiekawe stronyEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia