FANDOM


Korespondencja sztuk 
(łacińskie correspondere - odpowiadać sobie, fr. correspondance des arts), związki, zależności i analogie między poszczególnymi dziedzinami sztuki, ich poszukiwanie i akcentowanie wynikają z przeświadczenia o zasadniczej wspólnocie wszystkich sztuk; idea bliska romantykom, do rangi programowego postulatu podnieśli ją symboliści, np. Correspondances Ch. Baudelaire’a. Definiował on romantyzm jako sztukę współczesną wyrażoną „wszystkimi środkami, jakimi dysponuje sztuka”.
Związki i zależności korespondencji sztuk mogą mieć różny charakter i ujawniać się na różnych poziomach dzieła, np. współwystępowanie elementów różnych sztuk w jednym utworze: muzyka i słowa w pieśni, ilustracja w powieści albo próba przekładu dzieła na język innej sztuki (np. Warszawianka S. Wyspiańskiego, przenikanie i działanie poszczególnych dziedzin sztuki na siebie, wzajemne przejmowanie gatunków (np. Ballady F. Chopina i Nokturny L. Staffa).
Ryszard Wagner dążył do stworzenia sztuki totalnej, syntetycznej. Słowo okazało się dla niego niedostateczną formą wyrazu, gdyż zatraciło swoją pierwotną wartość. Artysta powinien stawiać sobie za cel odnalezienie tej wartości, w czym może mu pomóc muzyka. Jak pisał Bertrand Marchal, „ambicją dramatu wagnerowskiego jest [...] powrót do pierwotnego przymierza muzyki i poezji poprzez pośrednictwo mitu”. Mit odwołuje się bowiem do tego, co najbardziej ludzkie, odarte z otoczki anegdotyczności i przypadkowości. Idealną sztuką jest sztuka dramatyczna, stanowiąca związek wielu rodzajów twórczości.
Młodopolskim ucieleśnieniem zasady jedności i korespondencji sztuk był malarz-poeta Stanisław Wyspiański

Hasła pokrewne

Bibliografia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.