FANDOM


Kraj Nowalski - jedno z najmłodszych wirtualnych państw.

Nowal
Kraj Nowalski
Język urzędowy polski
Stolica Lene
Ustrój polityczny monarchia
Głowa państwa Król Matt Zdolny
Szef rządu Nachrow Cypulski
Liczba mieszkańców 10
Uzyskanie niepodległości
9 lipca 2006
Waluta Nowal
Hymn państwowy brak
Kod samochodowy NWL

Ustrój polityczny

Nowal jest monarchią, z królem Mattem Zdolnym na czele. Król ma prawo do wydawania dekretów poza normalnym tokiem legislacyjnym. Jego dekrety są jednak ograniczane przez Deklarację Niepodległości, która do czasu uchwalenia Konstytucji pełni częściowo jej rolę. Zgodnie ze swoimi uprawnieniami, Matt Zdolny 9 lipca 2006 roku powołał Nachrowa Cypulskiego na stanowisko premiera Rządu Tymczasowego, którego głównym zadaniem ma być przygotowanie i przedstawienie tekstu Konstytucji. Po uchwaleniu Konstytucji w Nowalu mają odbyć się wybory do Parlamentu. Aby wyborcy mieli już od początku jasne informacje o tym, jakie są cele i programy kandydatów, Król wydał Dekret nr 4 o działalności partii politycznych i związków, który reguluje działalność partii politycznych. 17 lipca 2006 roku premier ogłosił ministerstwa, które zostaną obsadzone w najbliższym czasie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Historia

Czasy przedinternetowe

W czasach przed przybyciem nowych osadników na Wyspie Nowalskiej mieszkali tubylcy. Był to koczowniczy lud Istów. W roku 2006 na Wyspie pojawili się pierwsi biali mieszkańcy. Pierwsza ich osada znajdowała się w głębi lądu, na miejscu, gdzie znajduje się dzisiejsze Lene. Niestety, choroby, na które nowi byli uodpornieni od urodzenia, okazały się śmiertelne dla tubylców. Szybko cała populacja Istów została przetrzebiona przez tajemniczą chorobę, którą tylko oni odczuli. Osada się rozrosła, powstały też dwie nowe - Moxpinburg i Metropolis. Udało się stworzyć regularne połączenia wodne z innymi wyspami mikroświata. Po długich negocjacjach ustalono, że królem będzie Matt Zdolny - wcześniejszy dowódca statku, którym przypłynęli tu pierwsi mieszkańcy.

Czasy listy dyskusyjnej

Po ustaleniach co do Króla, nadszedł czas, w którym trzeba było utworzyć strukturę państwa. Król, wiedziony swoimi v-światowymi doświadczeniami, uznał, że idealną płaszczyzną życia kraju będzie Lista Dyskusyjna. Rozpoczęło się poszukiwanie mieszkańców. Pierwszymi dwiema osobami, które przekonał król, byli Milva Barring i Jędrzej Max. Oni też uzyskali możliwość nazwania po jednej prowincji i nadania nazwy miastu centralnemu - w ten sposób powstały Melanchton i Lavon. Król przekonał kolejnych 6 osób do dołączenia do Nowalu. 27 maja 2006 roku Król Matt Zdolny założył Listę Dyskusyjną. Tego samego dnia pojawiła się na niej pierwsza wiadomość testowa. Już po kilku dniach Jędrzej Max musiał wycofać się z życia nowalskiego. Reszta mieszkańców nie przejawiała zainteresowania aktywnością na LD, na 34 wiadomości wysłane w ciągu miesiąca 28 wysłał król, a po 3 Karol Keane i Nachrow Cypulski. Król musiał podjąć zdecydowane kroki, by pobudzić mieszkańców.

Czasy najnowsze

6 lipca 2006 roku Król założył forum pod adresem [1]. Prawie od razu na forum zarejestrowali się Nachrow Cypulski i Karol Keane. Pozostali pierwsi mieszkańcy dotąd nie wypowiedzieli się ani na liście, ani na forum. Nowal koniecznie potrzebował promocji na zewnątrz - na innych internetowych stronach. Król założył wątek z informacjami o Nowalu na forum Freestyle International menedżera piłkarskiego Sokker. Dzięki temu pojawili się nowi mieszkańcy. Niektórzy z nich włączyli się aktywnie do życia kraju. Z mapy kraju usunięto Lavon - uznano, że aż 4 terytoria są niepotrzebne. 8 lipca 2006 roku gotowy był już ostateczny projekt Deklaracji Niepodległości. Natychmiast Król rozpisał Referendum Niepodległościowe, w którym jednogłośnie proklamowano Deklarację. Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się 9 lipca 2006 roku, dzień ten jest obecnie Świętem Niepodległości. Od tego dnia jest też liczony czas nowalski. Tego samego dnia Król złożył też Przysięgę Koronacyjną i powołał na stanowisko premiera Nachrowa Cypulskiego. Ogłosił też 3 dekrety.

Wojsko

Najprawdopodobniej powołane zostanie Ministerstwo Obrony Narodowej, które zajmie się utworzeniem wojska.

Podział administracyjny

Nowal dzieli się na 3 terytoria, zarządzane przez gubernatorów:

  • Nowal (prowincja), ze stolicą w Lene
  • Moxpin, ze stolicą w Moxpinburgu
  • Melanchton, ze stolicą w Metropolis

Kultura

Aktualnie jedynym "dziełem" kulturalnym, jakie powstało w Nowalu, jest karykatura, wykonana przez Matta Zdolnego. [2]

Media

Najprawdopodobniej po podaniu do publicznej wiadomości składu rządu powstanie rządowe czasopismo, które będzie informowało o wydarzeniach w kraju.

Sport

W grze Xperteleven [www.xperteleven.com] powstała Nowalska Liga Piłkarska, która ma niedługo rozpocząć rozgrywki. Jej ID to 70677.

Linki

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.