Fandom

Scratchpad

Liberalni Demokraci

212,732pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Template:Partia polityczna infobox

Liberalni Demokraci (Liberal Democrats, LD) - dawniej jedna z ważniejszych partii w Kankadzie, w ostatnich latach straciła na znaczeniu.

Program polityczny

Historia

Partia powstała 22 maja 1901 roku po połączeniu Ruchu Liberalnej Republiki drugiej obok Republikańskich Demokratów partii powstałej po upadku Partii Konstytucyjnej oraz części Narodowego Odrodzenia Federacji.

Struktura i działacze

Reprezentanci w Zgromadzeniu Narodowym

Lordowie Obywatelscy

Prezydenci z ramienia Liberalnych Demokratów

Also on Fandom

Random wikia