FANDOM


LLEIS DE KIRCHHOFF

Per resoldre un circuit elèctric de certa complexitat, potser necessitem les lleis de Kirchhoff.

Anem a aplicar aquests principis a poc a poc:

  1. En primer lloc, anomeneu i decidiu cap on aniran les intensitats a cada branca del circuit.
  2. Després, dibuixeu totes les resistències internes (per veure el problema més clar).
  3. Ara, marqueu amb una fletxeta el sentit dels generadors. Vos heu de guiar per la posició dels pols del generador.
  4. I per acabar, marqueu amb una fletxeta el sentit de les resistències, que sempre van en sentit contrari a la intensitat que passa per la branca.
  5. Marqueu el sentit de les malles i escriviu ara ja les equacions de les lleis:
    1. llei dels nusos
    2. llei de les mallesTorna a Electrotècnia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.