FANDOM


Un llinda és un element estructural horitzontal que salva un espai lliure entre dos suports. En particular, és l'element que permet obrir buits en els murs per a crear portes i finestres. Per extensió, el tipus d'arquitectura que sorgeix de l'ús de llindes per a cobrir edificis es diu construcció adintelada

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.