Fandom

Scratchpad

Llinda

213,111pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Un llinda és un element estructural horitzontal que salva un espai lliure entre dos suports. En particular, és l'element que permet obrir buits en els murs per a crear portes i finestres. Per extensió, el tipus d'arquitectura que sorgeix de l'ús de llindes per a cobrir edificis es diu construcció adintelada

Also on Fandom

Random wikia