Fandom

Scratchpad

Ludendorf

213,063pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Wielki wódz. Jest panem Hochlandu. Pomogliśmy zrobić z jego syna władcę Zdanar.
Wisimy mu przysługę za glejt, który nam wydał abyśmy mogli swobodnie podróżować po rzece do Perdsburga.
Wisi nam obiecane przedmioty za pomoc przy rozwiązaniu sprawy wieży obserwacyjnej - Erfindowi obiecał dom w Zdanarach.

Also on Fandom

Random wikia