Wikia

Scratchpad

Luzikpedia:Krasek

217,608pages on
this wiki
Discuss this page0

Krasek to przestarzały program napisany w MS Visual Basic. Działa tylko pod windowsem. Jego pliki i kody źródłowe dawno zostały skasowane. Nie zachował się nawet żaden screenshot.

Around Wikia's network

Random wikia