FANDOM


MM

(bg)

Медицината (думата произхожда от латинското medicus — лечител) е науката за диагностициране, лечение и предотвратяване на болести и наранявания, това е едновременно наука за системите на човешкия организъм, заболяванията и тяхното лечение, прилагането на това знание; още и създаването на лекарства и технологии.

Практикуването на медицинската грижа се поделя между професионалните лекари и други групи професионалисти, като сестри, фармацевти.

Медицината обикновено се разглежда като съставена от различни под-дисциплини като педиатрия, гинекология, неврология, които се занимават с отделни и специфични системи на организма, заболявания, или области на здравето.

Ветеринарната медицина се занимава и е специализилана със здравето на животните.

За алтернативните начини на лечение виж Алтернативна медицина.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.