FANDOM


1.- Diagnosi - Descripció de la situació de context

Actualment la societat es troba en canvi constants, amb problemes més complexos i heterogenis.

Els nous instruments y eines informàtiques i l'avenç de la societat de tecnologiès de la informació i la comunicació, comporten que les persones disposin d'informació actualitzada i constants sobre

- Descripció de la situació de l'organtització en concret (Misió de l'organització i estructura de la organització)


2.- Eixos/Dicotímies Després de l'anàlisi de la situació actual del Servei de Benestar Personal i Comunitari


3.- Proposta de MOE


4.- Implementació/estratègia de seguiment


5.- Sistema d'indicadors Aquest apartat vol aportar elements per a l'avaluació de la implementació de la proposta del nostre model d'orientacio estratègica. A més d'un seguiment dels resultats que impliquen els canvis proposats

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.