FANDOM


MAPA DE VALORS

Wiki creat per Enric Prats (Universitat de Barcelona) per al curs sobre Valors i TIC, a l'IES Reguissol (2007-2008)

GRUP 1

Josep Lluis Escrivà Rosa Aragay Francesc Verdejo Àngels Prat


Valors que compartim: - Convivència (tolerància, respecte, alteritat i empatia)

- Responsabilitat (autoexigència, respecte i esforç)

- Sostenibilitat (valoració del repartiment de riqueses i mediambient)


Exemples

Valor: autoexigència. Situació: un grup d'alumnes amb problemes ortogràfics i amb els que volem disminuir el nombre de faltes que cometen. Detectem que part de la causa del problema és la manca de motivació per millorar la seva producció escrita, ja que l'entorn no afavoreix aquesta millora.


Valor: respecte.

Situació: ús generalitzat de sobrenoms insultants entre els alumnes, sense tenir en compte les conseqüències emocionals que comporten.

GRUP 2

Santi Lugo

Valors que creiem que s'han de treballar: -esforç com a mitjà -respecte vers l'altre -empatia -autocrítica -responsabilitat -autoestima

[comentari Enric: quins valors no compartiu entre vosaltres?] Aquests valors els compartim tots els membres del grup.

Valors que creiem que tenen assumits (esbiaxats o no): -companyerisme (pertinença al grup) -triomf social (diner, poder, imatge...) -competitivitat -capacitat crítica (vers als altres)

[comentari Enric: aquests valors assumits, són compartits per vosaltres?] Els valors com a valors els compartim. No compartim la interpretació esbiaxada que en tenen ells. Per exemple, quan el companyerisme significa ajudar al company està bé, però quan aixó significa en ajudar-lo a transgredir les normes no.

Exemples

Exemples d'autocrítica:

1.-Un alumne suspen un examen: "Jo, aprovo; tu (professor) em suspens". L'alumne no es planteja què ha de fer ell per evitar suspendre. 2.-Els alumnes no atenen a classe: "no volen estudiar; el que faig els ha d'interessar segur" - el/la professor/a no es qüestiona què fa ell /ella per atreure l'atenció dels alumnes i que resulti atractiu i interessant. Tampoc no es planteja estratègies de gestió a l'aula.

Exemples de responsabilitat:

1.-Un alumne fa alguna cosa que no està bé, com haver de portar el justificant de pagament d'una sortida dins de termini i no fer-ho. Considera que no passa res, que ja ho solucionarà el tutor, la cap d'estudis, etc...

2.-Els alumnes no acostumen a assumir els seus errors, com llençar una motxilla per la finestra. El/la profesor/a pregunta qui ho ha fet i que si no surt, es castigarà a tota la classe i no surt el responsable.

3.-Un/a professor/a passa pel passadís i s'estan barallant uns alumnes. El/la professor/a fa veure que no ho veu, segueix el seu camí i després a la sala de professors i comenta quin comportament més espantós tenen els alumnes als passadissos.

Exemple de desmotivació per els estudis, i com ho afronten els alumnes:

1.- Després d'un examen a 4t de ESO de nivell de batxillerat, no aprova quasi ningú de l'aula, s'ha de exigir als alumnes que no es quixin de la seva nota ja que d'aquesta manera avançaran etapes de la vida i aprendran que el que menys compte es aprendre.

2.- Després de un examen d'un nivell molt elevat, l'almune que s'ha passat un munt de hores estudiant i que no té prou capacitat per memoritzar o no ha entés part de les explicacions del professor degut al nivell del temari, l'alumne suspén amb una nota quasi impossible de recuperar. Les seves ganes d'estudiar descendeixen en picat i obiament la seva autoestima també.

Exemple de un bon estudi:

1.- Els coneixements que transmet el professor als alumnes són molts, però en la situació, en el temps, i en el nivell de l'alumnat és impossible asimilar-los tots, per tant, el més oportú en aquests casos és empollar-s'ho tot uns dies abans i vomitar-ho al exàmen, d'aquesta manera hi ha possibilitats de que l'examen sigui aprovat, però al cap de poques setmanes tots els conexements empollats s'oblidaran.

GRUP 3

ANNA MARIA RIBAS, LAURA ALIER, JULIO GIMENO

El RESPECTE, entès com respecte d'un mateix i al altres i COHERÈNCIA, entre el que es diu i el que es fa.

La SOLIDARITAT, entesa com la implicació en els afers dels altres, en sentit possitiu.

El TREBALL, com a valor, el que representa la cultura de l'esforç, absolutament necessari per a projectar-te a metes superiors, .

L'EMPATIA com AFECTIVITAT, capacitat de posar-te en el lloc de l'altre i sentir com ell en un moment puntual.

L'AUTORITAT, com a lideratge - acceptat pels altres - i no tant imposada, que seria l'autoritarisme.

La LLEIALTAT, amb "reserves"

La GENEROSITATcom la capacitat "d'invertir" en que funcionin les relacions

La INTIMITAT com a espai inviolable dels "somnis" particulars de cadascun.


VALORS NO COMPARTITS

La FIDELITAT, en el sentit estricte del que s'entèn a nivell de carrer com "no posar-se banyes". Hi han diferents interpretacions.

Exemples

RESPECTE I COHERÈNCIA

Ser un tutor que està treballant al PAT durant el curs que no és bo fumar o beure alcohol amb els seus alumnes, i que després, en horari lectiu o en sortides, viatges, festes, etc. davant dels alumnes, aquest mateix professor begui o fumi. Evidentment, ha perdut el respecte dels alumnes i resulta un professor incoherent.

LIDERATGE

Els delegats de grup haurien de ser líders en sentit positiu, que fossin escollits per consens entre els membres del grup, sense necessitat de demanar voluntaris , només perquè el grup el considera un bon representant. Però actualment aquest càrrec està molt devaluat, perquè en uns casos no vol acceptar la responsabilitat ningú, i en altres casos, quan hi ha alumnes voluntaris, acaben essent delegats perquè no hi ha ningú més; i en els pitjors casos, s'acaba votant l'alumne que és líder negatiu o bé algú a qui s'escarneix (és una forma de bullying)

GRUP 4

Carmen Dios, Carme Branchadell i Teresa Belda

VALORS COMPARTITS

El RESPECTE vers els altres. És un concepte molt ample que té una part més ideològica i íntima i una més formal. Pel que fa a la part ideològica, hi posariem el dret a la intimitat , a la pròpia imatge i a les creences. A la part més formal, hi entrarien aspectes no compartits tals com el llenguatge, el vestuari, etc.

La COHERÈNCIA. És la relació entre el que es diu i el que es fa, el que es pensa i com actuem, el que s'exigeix i el que es dóna a canvi.

La RESPONSABILITAT sobre els compromisos presos.

El DIÀLEG. Una valor fonamental de tot procés de comunicació.

La NO-VIOLÈNCIA. La capacitat de solucionar els conflictes sense agressió verbal o física, mitjançant el diàleg, respectant els altres.

L'AFECTIVITAT. La capacitat d'expressar les emocions d'una manera positiva.

L'ACCEPTACIÓ DE L'ALTRE. L'acceptació de la diferència física, intel·lectual, religiosa i de sexe.


VALORS A LA FRONTERA

La SOLIDARITAT versus l'INDIVIDUALISME.

El TREBALL versus LA LLEI DEL MÍNIM ESFORÇ I LA COMODITAT.


Exemples

L'ACCEPTACIÓ DE L'ALTRE. En negatiu, una nena es va negar a asseure al costat d´un altre nen que era discapacitat.Se li va encomanar una tasca per parelles. En positiu, un alumne s'ofereix voluntàriament per ajudar un alumne nouvingut. Ho fa d'una manera entusiasta i altruista.

La NO-VIOLÈNCIA. Un alumne que acosa els més dèbils de manera sistemàtica i n'obté plaer. Els companys escriuen una carta exposant la situació i exigint a la tutora que actués de manera contundent per tallar la situació.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.