FANDOM


Miina-projekti (2008-2012) on Ensi- ja turvakotien liiton koordinoima ja kolmen jäsenyhdistyksen Oulun ensi- ja turvakoti ry:n, Pienperheyhdistys ry:n ja VIOLA-väkivallasta vapaaksi ry:n toteuttama hanke. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Nimen hanke on lainannut ensikotityön äidiltä Miina Sillanpäältä.[1]


Miina-projekti tarjoaa mahdollisuuden jakaa ja käsitellä väkivallan ja siitä selviytymisen kokemuksia vertaisryhmissä muiden naisten kanssa. Vertaisryhmissä naisille tarjoutuu tilaisuus myös heidän oman osallisuutensa, asiantuntemuksensa ja taitojensa käyttöön toiminnallisten ja luovien työmenetelmien myötä. Vertaisryhmien vetäjinä toimivat ammattilaiset ja koulutetut vertaistyöntekijät.[1]


Projektin tavoitteena on ehkäistä väkivaltaa kokeneen naisen läheisverkostojen hajoamista sekä etsiä malleja niiden uudelleen rakentamiseksi. Sosiaalisten suhteiden rakentaminen ja yhteisöön kuuluminen ovat erittäin tärkeitä väkivallasta selviytymisen kannalta. Miina-projekti vahvistaa naisten omaa osallisuutta ja voimaantumista väkivallasta selviytymisessä. Projektissa kokeillaan ja kehitetään tapoja tehdä työtä naisten kanssa niin, että he voivat yhä enemmän osallistua siihen itse aktiivisesti, itselleen sopivalla tavalla ja aikataululla. [1]


Projektin tavoitteet

  • Naisen oman osallisuuden ja voimaantumisen vahvistaminen. Keskeistä on naisen oman hoidon kehittäminen ja selviytymisen tukeminen.
  • Naista itseään osallistavien toimintamuotojen ja työmenetelmien kehittäminen väkivaltatyön avotyöhön.
  • Liiton ja jäsenyhdistysten väkivaltatyöhön liittyvän kansalaistoiminnan kehittäminen.[1]

Oulun ensi– ja turvakotiyhdistys ry

Tavoitteena on väkivaltaa kokeneen naisen osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen hänen omissa elämänverkostoissaan. Projektissa paneudutaan turvallisuutta lisäävien ja voimaantumista tukevien viranomais- ja läheisverkostojen kokoamiseen. Yhtenä erityiskysymyksenä on uskonnollinen yhteisö läheisverkostona. Uskonnollisten yhteisöjen jäsenenä olevia naisia aktivoidaan toimimaan heidän omissa yhteisöissään perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan ja hengelliseen väkivaltaan puuttumisessa. Yhteisöjen jäseniä tuetaan omien yhteisöjen asenteisiin ja kulttuuriin vaikuttamisessa. Naisten vertaistuen kehittämisessä otetaan naisten oma asiantuntijuus käyttöön.[1]

Projekti tuottaa koulutusmateriaalia verkostojen käyttämisestä sekä uskonnollisten yhteisöjen erityiskysymyksistä väkivaltatyössä.[1]

Uskonnolliseen yhteisöön kuuluvia naisia on myös rohkaistu puuttumaan perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan. Yhteistyö aloitettiin vanhoillislestadiolaisten kanssa, sillä heitä on Pohjois-Pohjanmaalla runsaasti, Riitta Pohjoisvirta kertoo. Yhteistyö on poikinut vanhoillislestadiolaisille naisille omat vertaisryhmät ja ensi- ja turvakodin henkilökunnalle tietoa siitä, miten tiiviiseen uskonnolliseen yhteisöön kuuluvia voidaan auttaa.[2]

Miina-projekti rauhanyhdistyksillä

Miina-projekti lähtee siitä, että yhteisön sisälle saadaan apua ja uhrit saisivat tukea yhteisössä. Tavoite on selvittää, miten rauhanyhdistyksissä eli seurakunnissa voi edistää perheväkivallan uhrien auttamista. Yksi projektin aktiiveista on espoolainen vanhoillislestadiolaisiin kuuluva Rauni Kortesalmi.[3]

Anteeksianto väkivallan hoidossa

Rauni Kortesalmen mukaan rauhanyhdistyksillä ei aina ymmärretä, ettei uskonnollinen anteeksinanto hoida väkivaltaa.[3]

Lähteet

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/miina-projekti/
  2. http://yle.fi/alueet/oulu/2010/09/vakivaltaa_kitketaan_uskonnollisissa_ryhmissa_2004073.html?origin=rss
  3. 3.0 3.1 http://freepathways.wordpress.com/2010/06/14/puoskarointia-rauhanyhdistyksella/

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.