Fandom

Scratchpad

Minerals

212,773pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Els minerals

Un mineral és un sòlid homogeni que es presenta de manera natural i que té una estructura interna ordenada i una composició determinada. Els minerals són compostos naturals formats a partir de processos geològics.

El terme mineral té en compte no només la composició química del material, sinó també la seva estructura. Es coneixen milers de formes de minerals, des dels compostos per element químics o sals senzilles, fins als més complexos, com alguns tipus de silicats. Normalment, els compostos orgànics no es consideren minerals. La mineralogia es l'estudi dels minerals.

Displaycase

Diferents minerals

Also on Fandom

Random wikia