Fandom

Scratchpad

Misiex OTS/Troll Warrior

< Misiex OTS

212,881pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0
Troll Warrior
Troll
Heart 150
HP
Exp 180
exp
---
Summon
---
Convince
Gold Coin

36
GP

Meat
Jedzenie

brak
Całk. Odporność
brak
Częśc. Odporność
brak
Wrażliwość

brak
Czary i zdolności

Bag

Meat, Bag, 0-3 Spear, Hand Axe, Leather Boots, Studded Club, Leather Helmet, Wooden Shield, Rope,
Loot

Resp troll warrior
Troll Fortress
występowanie
500.0 oz. (14.2 kg)
waga

Troll Warrior

Also on Fandom

Random wikia