FANDOM


Translation : Village in Mechelen municipality, to the southeast of the city centre


Muizen Dreefstraat

Muizen Dreefstraat

Muizen is een deelgemeente van Mechelen. Muizen was een zelfstandige gemeente tot einde 1976. Op dat moment had Muizen een oppervlakte van 6,90 km² en telde het 4.654 inwoners.

Geschiedenis

In de 9e eeuw werd de kerk van Muizen door de Noormannen verwoest.

Hofstade

Gedurende de Middeleeuwen was Hofstade een deel van de Heerlijkheid en het Land van Mechelen. Dit bleef zo tot aan de Franse inval in onze streken.

Bij de Belgische Onafhankelijkheid was Hofstade een vergeten en verwaarloosd gehucht dat deel uitmaakte van de gemeente Muizen. Stilaan groeide Hofstade echter uit tot een grotere gemeenschap en door het graven van de Leuvense Vaart, in het midden van de 18e eeuw, werden de oude verbindingswegen tussen de beide dorpskernen onderbroken. Bij Koninklijk Besluit van 23 februari 1870 werd Hofstade een zelfstandige gemeente.

In 1903 werd, bij het aanleggen van de spooraftakking Weerde-Hofstade-Muizen, een goed bewaard geraamte gevonden van een mammoet. [1]

Sint-Lambertuskerk

Van de oude Sint-Lambertuskerk is enkel de toren bewaard gebleven. Na een vernietigend bombardement in 1944 werden, tijdens een opgravingscampagne, sporen van diverse oude kerken teruggevonden, waarvan de oudste uit de 8ste-9de eeuw dateert.

Een Gotische eenbeukige kerk uit 1405-1407 vervangt een achthoekige koepelkerk uit de 10de eeuw. De gotische kerk wordt in 1578 vernield en moeizaam tot in 1625 gerestaureerd. In 1772 worden zijbeuken toegevoegd. Tussen 1960 en 1966 werd op het dorpsplein van Muizen een nieuwe kerk gebouwd.

Kasteel Vennecourt

Kasteel Vennecourt behoorde aan de familie de Meester de Betzembroeck. Het kasteel had zelfs een eigen kapel.

Het domein van het kasteel werd in de Jaren 50 van de 20e eeuw gebruikt voor jeugdkampen, maar raakte snel in verval. In 1958 greep er nog een laatste Vlaamse Kermis plaats. Na afbraak werden de gronden verkaveld. Deze verkaveling wordt in Muizen de Ven genoemd.

Kasteel Vennecourt werd afgebroken in 1962-1963. Hier en daar staat nog een stukje recht van de oude ommuring van het kasteel.

Dry Port Muizen

Spoor, lucht en water, vracht-en bestelwagens, nationaal en internationaal vervoer, toelevering, dispatching en just-in-time leveringen.

Het belang van een Multimodale Overslagcentra wordt snel duidelijk. Een knooppunt als een Multimodaal Overslagcentrum laat toe dat goederen op een vlotte manier van het ene transportsysteem naar het andere overgeladen worden. Dry Port (ofwel Droge Haven) Muizen is een mooi voorbeeld.

De Dry Port is een belangrijk kruispunt voor het gecombineerd binnen-en buitenlands vervoer. Muizen heeft toegang tot alle systemen van Intermodaal Transport en het is een goed uitgerust goederenstation dat kan dienen als binnenlandse draaischijf.

De Dry Port is nog maar vier jaar operationeel en de cijfers zijn uitstekend (2.000 tot 2.500 Verhandelde Eenheden per maand). De transportmodi zijn uiteraard Spoor en Weg, maar Muizen staat met een dagelijkse frequentie ook in directe verbinding met Londen, Manchester en Birmingham (via de Kanaaltunnel) en met de havens van Antwerpen, Rotterdam en Zeebrugge. Verder zijn er directe verbindingen met de Euroterminal Genk en met andere belangrijke terminals te Brussel, Antwerpen Schijnpoort, Gent, enz...

Omdat het succes van de jonge terminal zo overweldigend is, heeft de NMBS geïnvesteerd in de toekomst : het aantal sporen werd verdubbeld van 2 naar 4.

De Terminal is langs beide kanten direct op het hoofdspoor aangesloten. Dit is een sterke troef want de wagons kunnen langs de ene kant de terminal binnenrijden en hem langs de andere kant opnieuw verlaten (Dat is niet evident, de meeste Terminals hebben slechts, langs één zijde, toegang tot de hoofdader).

Samengevat biedt Dry Port Muizen op dit moment volgende faciliteiten : Vier treinsporen van elk 600 m lang, 3 ha stockageruimte, 3 mobiele kranen en 1 portaalkraan voor de bediening van de 4 sporen.

Proctor & Gamble

In 2009 herleefde de Dry Port in Muizen dankzij een contract met Proctor & Gamble, waardoor jaarlijks zo'n 5.000 containers, vanuit Muizen, naar de haven van Zeebrugge gebracht worden. De Dry Port verwerkt jaarlijks een 60.000 containers.

Evenementen in Muizen

  • Fuif van het Chiro : Elk jaar geeft de Chiro van Muizen een grote fuif, die plaatsvindt in een tent op het dorpsplein, genaamd "Breugelfeesten".
  • Mosselsouper :
    • Jaarlijks wordt er een mosselsouper gehouden door de leden van de Koninklijke Harmonie "Mannen van Goede Wil" uit Muizen. Ook worden er jaarlijks twee concerten georganiseerd in de Mechelse stadsschouwburg. In december 2010 concerteerde John Reels met de Muizense harmonie.
  • Musina in Concert : De Koninklijke Harmonie Musina organiseert op 15 maart een nieuwe editie van Musina in Concert, onder leiding van dirigent Luc Schoeters.

Bekende Mensen in Muizen

Circus Ronaldo

Muizen is de thuishaven van Circus Ronaldo.

Harmonie

De Koninklijke Harmonie “Mannen van Goede Wil” is gevestigd in Muizen. Ook de Koninklijke Harmonie Musina resideert te Muizen.

Planckendael

Het dierenpark Planckendael bevindt zich op het grondgebied van Muizen.

Allerlei

  • In juni 2012 werd, in krantenwinkel Roosenboom, een winnend biljet van Euro Millions van ruim 79 miljoen euro gevalideerd.

Adres/Contact

  • Dorpshuis Muizen - J. F. Van Geelstraat 1 - Tel : 015 / 41 25 48 - e-mail
  • Koninklijke Harmonie "Mannen van Goede Wil" - Annonciadenstraat 9
  • Koninklijke Harmonie Musina - e-mail

Externe Links

Foto's - Muizenissen - Oude Brug in Muizen (Tekening) - KFC Muizen - Harmonie Muizen - Sint-Albertus Muizen - Chiro Muizen

Voetnoten

  1. Gids voor Vlaanderen 2007
Translation

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.