FANDOM


Mutacja gatunkowa najprawdopodobniej występuje tylko w przypadkach mutacji na poziomie znacznym i poziomach wyższych, choć występują odstępstwa od reguły. Mutacja międzygatunkowa polega na powstaniu nowego gatunku, a w jaki sposób to do końca nie jest jasne, nasza teza opiera się na krzyżowaniu się dwóch podobnych (rozmiarami , predyspozycjami i środowiskiem) gatunku. Przed wielką wojną było to możliwe tylko w wypadku bardzo bliskiego spokrewnienia gatunkowego. Jednak Fev i promieniowanie ułatwiły ten proces, dzieki czemu powstały takie zwierzęta/mutanty jak: świnioszczury kretoszczury czy kojoty pasiaste.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.