Fandom

Scratchpad

Nathaniel

212,766pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0


Nathaniel to sługa Pana . Pan objawił mu się i zesłał wizję przyszłości, którą Nathaniel zapisał na kamiennych tablicach jako Proroctwo Nathaniela.

Wyznawcami tej wizji są Jakub Kaptern i Klaus Ostenbruk. Prawdopodobnie również Lady Margaret Wintenschling

Podczas tortur w świątyni Sigmara w Wittgensdorf Kaptern rzucił trochę światła na całą historię i nazwał Nathaniela swoim prorokiem. Pan jest prastarym bóstwem, które ma przejąć władzę nad światem, wyzbyć się aktualnych bogów.

Also on Fandom

Random wikia