Fandom

Scratchpad

Nathaniel

219,566pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share


Nathaniel to sługa Pana . Pan objawił mu się i zesłał wizję przyszłości, którą Nathaniel zapisał na kamiennych tablicach jako Proroctwo Nathaniela.

Wyznawcami tej wizji są Jakub Kaptern i Klaus Ostenbruk. Prawdopodobnie również Lady Margaret Wintenschling

Podczas tortur w świątyni Sigmara w Wittgensdorf Kaptern rzucił trochę światła na całą historię i nazwał Nathaniela swoim prorokiem. Pan jest prastarym bóstwem, które ma przejąć władzę nad światem, wyzbyć się aktualnych bogów.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia